"Sverige har länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra länder i EU, och nu är vi i ett mycket ansträngt läge. Det är dags att andra länder nu tar sitt ansvar och därför kräver regeringen en omfördelning av flyktingar från Sverige", säger statsminister Stefan Löfven i ett skriftligt uttalande till TT.

 

Moderatledaren Anna Kinberg Batra säger att det är bra att regeringen nu snabbt går vidare med sin begäran. Den är en del av den flyktingpolitiska överenskommelsen med Alliansen som blev klar för snart två veckor sedan. På grund av det ansträngda läget i flyktingmottagningen så anser regeringen att Sverige bör få ta del av det fördelningssystem som EU-länderna beslutat om tidigare i år.

 

 

Bristande vilja

 

Vi måste se resultat och vi måste få fler länder att ta ansvar, säger Kinberg Batra till TT.

Hon är medveten om att viljan att omsätta ord i handling brister på många håll i EU. Men hon förväntar sig att statsministern och regeringen nu driver frågan hårt såväl i kretsen av de migrationsansvariga ministrarna i unionen som på det extra toppmöte som unionens permanente ordförande Donald Tusk har kallat EU-länderna. Det äger rum på Malta den 12 november, i anslutning till ett EU och den afrikanska unionen, AU.

Redan idag möter Löfven Tusk i Stockholm för överläggningar.

 

 

Inga siffror

 

Totalt ska 160 000 asylsökande fördelas från framförallt Italien och Grekland till andra EU-länder. Av de 160 000 skulle 54 000 tas från Ungern, men eftersom Ungern inte vill delta i systemet så är det fritt fram för andra länder att ansöka om avlastning ur den ungerska kvoten.

Regeringsbeslutet kommer inte att innehålla någon siffra för hur många av de 54 000 regeringen vill ska omfördelas från Sverige.

 

Av de 160 000 asylsökande som omfattas av kvotfördelningssystemet har hittills väldigt få omfördelats från Grekland och Italien.