Anders Leander i MÖNSTERÅS

Inlägg publicerade under kategorin Moderaterna

Av Anders Leander - 18 september 2015 15:45Stäng gränserna och stoppa invandringen. Det föreslås i en motion inför den moderata partistämman i Karlstad om en månad. ”Det duger inte att så många politiker önskar att alla Europas länder ska ta emot flyktingar”, skriver M-politikern Carl G Finnskog.

 

 

 

 


Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé presenterade på torsdagen handlingarna inför partistämman på en pressträff i Gamla stan i Stockholm.

– Stämmohandlingarna är de mest omfattande på över femton år i Moderaterna, konstaterade han enligt Expressen.

Moderaternas slogan inför stämman är ”Sverige kan mer”. På sex områden presenterar partistyrelsen nya propositioner:

 

• Ansvar för ekonomin och fler vägar till första jobbet.
• En förnyad integrations- och migrationspolitik.
• Trygg välfärd.
Ett modernt arbetsliv, jämställdhet och tolerans.
• Säkerhet i en orolig omvärld.
• Trygg mot brott.

 

Flera motioner inför stämman behandlar det nu pågående flyktingkaoset och meningarna går isär om hur Sverige bör hantera denna. M-politikern Carl G Finnskog från Stenungssund menar att gränserna borde stängas.

”För att vi ska få en rimlig möjlighet att integrera redan anlända invandrare måste vi säga stopp till ytterligare invandring under några år”, skriver han.

Förslaget är att ”Sverige tar timeout vad gäller mottagande av invandrare under den tid andra länder i Europa behöver för att nå nuvarande Sverigenivå.”

 

Förbundsstyrelsen föreslår partistämman att avslå den motionen. Detsamma gäller den motion som undertecknats av M-politiker i Danderyd, Tyresö och Nacka. De vill att det ges möjlighet att få ”diskutera volymfrågan mot bakgrund av kommunernas svårigheter att hantera en stor flyktinginvandring i Sverige.”


 


Partiledningen har tidigare föreslagit att de permanenta uppehållstillstånden ersätts av tillfälliga uppehållstillstånd för de flyktingar som inte kommer via FN:s kvotflyktingsystem. Här väntas en het debatt på partistämman.

 

Moderata ungdomsförbundet, som nästan liknar Grön Ungdom och andra blåögda ungdomsförbund argumenterar i en motion för att de permanenta uppehållstillstånden ska fortsätta vara huvudregeln.

"Gränsen är nådd". Det här kommer att bli den viktigaste striden för MUF på partistämman, sade förbundsordföranden Rasmus Törnblom när partiledningen presenterade sina förslag i maj i år.

 

 

Källa:   Exponerat

 

 

ANNONS
Av Anders Leander - 18 september 2015 06:45Skrota decemberöverenskommelsen. Det är budskapet till Anna Kinberg Batra i flera motioner inför Moderaternas partikongress nästa månad. Väljarna uppfattar oss som manipulativa, skriver M-politikern Lage Hortlund från Piteå.

 

 

 

 


M-politikerna trötta på decemberöverenskommelsen och kräver att DÖ skrotas. Frågan har under lång tid varit het inom Moderaterna. I samband med partikongressen i Karlstad i mitten av oktober ska frågan debatteras igen. I stämmohandlingarna finns flera motioner som kräver att överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna överges.


Riksdagsledamoten Finn Bengtsson från Östergötland, som tidigare krävt att den rivs upp, skriver nu i en motion inför partistämman: "Det enda vettiga alternativet är att redan nu överge decemberöverenskommelsen och övergå till att bedriva en så aktiv oppositionspolitik som det bara går i den rådande parlamentariska situationen.


Moderaterna i Strängnäs vill samtidigt att partistämman tar ett beslut som verkar för att decemberöverenskommelsen omförhandlas i riktning mot ett bättre samarbete mellan regeringspartierna och alliansen, så att det blir möjligt att genomföra en mer moderatinriktad politik."


M-politikern Lage Hortlund går längre i sin motion om decemberöverenskommelsen

Väljarna uppfattar oss som manipulativa när vi släpper fram en markant vänsterpolitik i stället för att ta hänsyn till valresultatet. Han fortsätter, med den svaga opposition som decemberöverenskommelsen förutsätter är sannolikheten att alliansen blir större än vänsterblocket 2018.


Per Vorberg och Mikael Johannison från Härryda motionerar också om uppgörelsen mellan alliansen och regeringen. Decemberöverenskommelsen skadar Sverige och förtroendet för samhället och politiker och bör därför med omedelbar verkan avskaffas.


Åtta M-politiker på Gotland har också undertecknat en motion där det föreslås att decemberöverenskommelsen bryts. Om inte överenskommelsen rivs upp utan blir vad våra politiker i framtiden har att rätta sig efter har det införts undantagsregler från vår demokrati.


Partistyrelsen har valt att avslå de sju motionerna som behandlar decemberöverenskommelsen, konstaterar partisekreteraren Tomas Tobé.
Källa:   EXPANNONS
Av Anders Leander - 14 september 2015 11:45Anna Kinberg Batra: ”Vi har misslyckats med integrationen”Hon säger också att Sverige bör överväga stärkt gränskontroll.


Moderaterna vill att EU:s medlemsländer binds att ta emot flyktingar – men vill inte se ett liknande krav för de svenska kommunerna. Samtidigt ställer sig Folkpartiet på regeringens sida och vill se en sådan lagstiftning. Det syns och ska synas att vi är fyra olika partier i Alliansen, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

 

 

 

 

 

Andelen flyktingar de svenska kommunerna tar emot skiljer sig markant runt om i landet.

Moderaterna vill att EU:s medlemsländer hanterar den stora flyktingkrisen genom att medlemsländerna förbinder sig att ta emot en kvot av flyktingar uträknat på bland annat ländernas folkmängd och ekonomi. Men man ställer sig inte bakom ett liknande krav på de svenska kommunerna.

Oenighet i Alliansen

Regeringen vill driva igenom en lagstiftning där ett sådant regelverk ska appliceras på kommunerna – och har fått stöd av Allianspartiet Folkpartiet.

 

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra kommenterade på söndagskvällen den oeniga Alliansen i SVT:s ”Agenda”.

 

– Det syns och ska synas att vi är fyra olika partier i Alliansen. Men det här är inte avgörande för att vi vill och kan regera tillsammans, säger M-ledaren. Flera av de kommuner som tar emot en liten andel flyktingar styrs av Moderaterna, vilket Aftonbladets granskning har visat.

 

Fler kommuner behöver ta mer ansvar än vad de gör i dag. Det är en dialog vi har med varandra och det förväntar jag mig runt om i landet. Men om vi ska underlätta för det krävs reformer som gör att integrationen fungerar bättre. Vi har misslyckats med integrationen, säger Anna Kinberg Batra i ”Agenda”.

 

Programledaren Camilla Kvartoft försökte förgäves få Kinberg Batra att svara på frågan varför kravet bör ställas på EU:s medlemsländer och inte på kommuner i Sverige.

 

Det gäller liknande på Europanivå att vi har ett stort ansvar som vi måste ta tillsammans. Och för att det ska gå måste alla vara med påd et.

 

Kvartoft: Du vill ha bindande kvoter i EU men den principen ska inte gälla hemma i Sverige?

Jag vill ha konkreta resultat på Europanivå och att fler tar ansvar. I Sverige att de som kommer hit kommer få arbete och egen försörjning, säger M-ledaren.

”En akut situation”

Anna Kinberg Batra ser allvarligt på flyktingkrisen i Europa, som fått mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten den senaste tiden.

 

Vi har en akut situation och den måste Europa lösa tillsammans. Att Sverige och Tyskland är de som tar mest ansvar har varit känt länge men nu måste vi få fram konkreta resultat att fler länder tar mer ansvar, säger hon i ”Agenda”.

 

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra anser också att det kan bli nödvändigt för Sverige att göra som Tyskland och skärpa gränskontrollerna.

 

 

 

Källa & Länk:  Aftonbladet

 

 

Av Anders Leander - 7 september 2015 13:00Det behövs flera och kraftfulla reformer "enligt Moderaterna" för att stimulera och rusta människor långt från arbetsmarknaden att få sitt första jobb. För att bryta det nya utanförskapet vill vi förstärka yrkesutbildningar, införa en ny anställningsform och ett nytt förstajobbet-avdrag. Vi har reformerna för nya vägar till första jobbet påstår Anna Kinberg Batra (M).

 

 

 

 


"Att ni har reformerna för nya vägar till första jobbet är bull shit!

 

Ni har inte alls några jobbreformer till nya jobb! Ni har totalt misslyckats med ALLA jobbreformer under två mandatperioder".


 

Sverige är ett av världens bästa länder att födas i (var) växa upp och leva i. Detta utmanas dock av att ett nytt utanförskap växer fram. Sammantaget är det motsvarande var sjunde person i arbetsför ålder som lever i utanförskap och vi ser hur många människor aldrig ens får sitt första jobb. Ofta drabbas utrikes födda och unga med kort utbildning hårdast.

 

Sedan finanskrisen bröt ut har jobben blivit över 50 000 fler i Västsverige men det finns fortsatt stora utmaningar. (hur kommer sig det då att det finns 336.000 som är arbetslösa i sverige och vad är det för jobb? Er statistik kan ni köra upp någonstans!) För även om andelen som går utan arbete är den lägsta sedan finanskrisens början har andelen arbetslösa som är utrikes födda eller har kort utbildning ökat. För dem har vägen till ett jobb blivit allt längre. En av Sveriges stora politiska utmaningar är att se till att den återhämtning som nu sker i svensk ekonomi kommer alla till del.


Löfven är på fel spår (Ni är allihopa på fel spår med denna idiotiska invandringen) Tyvärr ser vi dock hur Stefan Löfven och regeringen går fram med en politik som riskerar att göra denna utmaning än värre. (Vad gjorde Moderaterna under två mandat perioder??) När utanförskapet nu fördjupas, då höjer regeringen ersättningarna till dem som inte jobbar och höjer skatterna för dem som anställer. Stefan Löfven går dessutom fram med denna politik trots att hans egna experter i Finanspolitiska rådet säger att jobben kan bli uppemot 37 000 färre.

 

Sverige behöver i stället ledarskap och reformer (Det är något som inte ni Moderater kommer att lyckas med) som gör att jobbtillväxten blir bredare så att de som står längst från arbetsmarknaden kan få sitt första jobb. Moderaterna har därför presenterat ett samlat program (Ni har inte åstadkommit ett enda skit för att bryta det nya utanförskapet.) För det första handlar det om att rusta människor för det första jobbet.

 

Arbetslösheten för dem som inte har gått ut gymnasiet är tre gånger så hög jämfört med dem som har en gymnasieutbildning. Förstärkta yrkesutbildningar och möjligheten att få en andra chans att läsa in sina gymnasiebetyg är i många fall avgörande för att få det första jobbet. För det andra handlar det om att det behövs enklare vägar till det första jobbet.

 

Vi föreslår därför att en ny anställningsform för unga och nyanlända, förstajobbet-anställningen, bör införas. Den ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader, och innehålla vissa utbildningsinslag. Att införa en ny anställningsform där arbetet kombineras med utbildning ger fler en chans att få in en fot på arbetsmarknaden och lära sig jobbet på jobbet. För det tredje handlar det om att ( Varför behöver nyanlända inte ens gå till arbetsförmedlingen) alla måste anstränga sig för att få det första jobbet. (Varför kan invandrare neka jobb och ändå få behålla sitt försörjningsstöd. Som svensk blir du utesluten direkt om du nekar ett jobb???)

 

Den som får försörjningsstöd bör möta tydliga krav på att göra sig anställningsbar. Samtidigt vill vi att en större del av försörjningsstödet kan behållas när man får inkomst från arbete. För en ensamstående tvåbarnsförälder som får ett halvtidsjobb som vårdbiträde skulle detta kunna innebära ytterligare 1 000 kronor mer i inkomst varje månad. Till det föreslår vi utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola.

 

För det fjärde handlar det om att det alltid ska löna sig att ta det första jobbet. Med ett förstajobbet-avdrag kan ett vårdbiträde få närmare 2 000 kronor extra per år. En person med en lägre ingångslön eller en deltid av denna skulle med förstajobbet-avdraget få en skattelättnad som, i förhållande till inkomsten, är tre till fyra gånger så stor som skattelättnaden för dem med högre inkomster.

 

Det nya utanförskapet begränsar Sverige och gör att vi riskerar att få parallella samhällen där möjligheterna att forma sina liv är stora för vissa medan andra ser på framtiden och mest känner hopplöshet. För att bryta detta behövs fler och kraftfullare reformer för att fler ska få sitt första jobb. Så bygger vi ett starkare Västsverige. (Ska det inte byggas ett starkare Sverige, varför bara i västsverige??)

 

Anna Kinberg Batra (M)

 


Källa:   GP

  

 

Av Anders Leander - 21 juni 2015 14:00SD fortsätter med en stadig uppgång i opinionen, nu senast noterar partiet 22,1 procentenheter i en opinionsundersökning. Partiet ligger nu farligt nära både S och M i storlek och kommer, om inte trenden bryts, att kunna bli riksdagens största parti i nästa val. Det danska systerpartiet Dansk Folkeparti fick i torsdagens val 21 procentenheter och blev landets näst största parti.
 
 
  
 
 

Den här utvecklingen med uppstickande nya partier är missnöjet med Europas politiska etablissemang och EU:s brist på folkligt inflytande, som är grundorsaken. Etablissemangets försök att möta det ökande folkliga missnöjet runt om i Europa med politisk isolering, har hittills haft motsatt effekt. Om utvecklingen tillåts fortsätta kommer den att leda till en destabilisering av hela EU-området.


De politiska partierna i Sverige har gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för den nya politiska yrkesklassen. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Man går för det mesta direkt från skolan till politiska befattningar.


Politikerna har tagit över alla de ledande befattningarna inom stat och kommun samtidigt som tjänstemannaansvaret avskaffats. Resultatet har inte uteblivit, offentliga myndigheter fungerar allt sämre under ledning av numer inkompetenta chefer.


På femtio år har partierna gjort sig av med nästan alla sina medlemmar och verksamheten har gått över från medlemsavgifter till att finansieras med skattepengar som politikerna beviljat sig själva. Konsekvensen av den här utvecklingen är att den tidigare folkligt förankrade idédebatt som formade partipolitiken har tystnat.


De partiaktiva ser mest politiken som en enkel karriärväg till feta skattefinansierade maktpositioner. Förflyttandet av den politiska tyngdpunkten till EU har skapat ett bekvämt avstånd till väljarna. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets.


Resultatet av den här utvecklingen är att politikerklassen format vad de kallar den demokratiska värdegrunden. Låt er inte förledas av namnet, detta har inget med demokrati att göra. Det handlar istället om att begränsa den politiska spelplanen till den riskfria politik som de här makthavarna har eget intresse av, och att tysta andra åsikter än de som släpps fram i den s.k åsiktskorridoren.


Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas. Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad, där man bjuder någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla med avvikande åsikter.


Skapandet av en för den politiska adeln gemensam politisk doktrin har kommit att helt diktera det politiska livet. Folkets möjlighet att öva inflytande över politiken har smält ihop och demokratin dör. Den här olyckliga utvecklingen är ett resultat av en noga vald politisk strategi från politikerklassens sida för att ostört kunna försörja sig på välarvoderade politiska uppdrag.


Det handlar även om att föra en politik som passar överstatliga organ som EU, FN m.fl där politikerna senare kan komma ifråga för lukrativa uppdrag. En grundpelare i det tidiga folkstyret var en yrkeskår av kritiskt granskande journalister som symboliskt kallades den tredje statsmakten.


Vi som är gamla minns med saknad de tre O:na (Ortmark, Orup och Olivecrona) inom Public Service. Deras politiska bevakning avspeglade väl folkopinionen. Dagens Public Service har tagits över av vänsteraktivistiska krafter och den kritiska bevakningen har ersatts av ren vänsterpolitisk propaganda. Nästan tre av fyra journalister inom Public Service har vänsterextrema politiska sympatier (Mp och V).


Obalansen mellan journalisternas sympatier och väljarnas framgår tydligt av att uppåt tio gånger så stor andel av journalister sympatiserar med Mp som andelen bland väljarna.

Precis som folkrörelsepartierna finansierades dagstidningarna ursprungligen av läsarna. Och precis som med partierna klippte politikerna av banden med läsarna genom att göra tidningarna beroende av politiskt styrd skattefinansiering.


De etablerade medierna i form av Public Service och de stora papperstidningarna SvD, DN, Aftonbladet, Expressen och GP har på detta sätt förvandlats till megafoner för den politiska adeln som aldrig vågar ifrågasätta värdegrunden. Detta gör man så nitiskt att man utan skam använder sig av flagranta lögner och uppdiktade historier för att försvara den. Den tredje statsmakten befinner sig i ett beklämmande förfall.


Folkstyret är satt ur spel, här genomför den politiska adeln en långsam statskupp där de målmedvetet steg för steg sätter folkstyret ur spel. Den folkligt förankrade idédebatten är död och politiken cementerad till yrkespolitikernas gemensamma värdegrund som man är överens om att inte ifrågasätta. I en rad för väljarna viktiga frågor gömmer man sig bakom EU. Det slutliga belägget för denna kupp som berövat folket dess demokratiska inflytande var den s.k Decemberöverenskommelsen – kallad DÖ.


För att behålla skenet av folkstyre använder man det raffinerade systemet med korrumperade medier och lobbyorganisationer förklädda till folkrörelser som iscensätter en påstådd folkopinion som inte finns i verkligheten. Sven Hagströmmer har träffande beskrivit denna skamliga överenskommelse med följande ord: Uppgörelsen är bland det värsta som har hänt i svensk politik. Det är ett otroligt övertramp mot de parlamentariska spelreglerna. Demokrati handlar om majoritetslösningar, inte om en politisk elit som ger sig själva minoritetslösningar.


Problemet för de svenska yrkespolitikerna är att ur folkdjupet har det vuxit fram en ny politisk folkrörelse – Sverigedemokraterna. Ursinnet från yrkespolitikerna över detta folkliga tilltag är inte att ta miste på, men rädda är de! Och de gillar inte vad folk tycker. Plötsligt börjar det dock gå att på allvar diskutera delar av den cementerade värdegrunden. Men eftersom förtroendet redan är raserat lär denna nya öppenhet komma för sent, SD verkar snarast växa ännu fortare nu.


Som väljare måste man fråga sig om man längre kan rösta på de partier som leds av de personer som varit med och undertecknat DÖ. Den fråga man som väljare måste ställa sig är om man med sin röst skall legalisera dessa partiledares statskuppsliknade åsidosättande av såväl demokratins som parlamentarismens principer. Framför allt så hade absolut inte ledarna för allianspartierna något som helst mandat för sitt agerande från sina väljare.


Självklart måste alliansväljarna inför nästa ordinarie val få besked från sina partier, hur man tänker fortsätta sitt vänsterstöd om man blir mindre än de rödgröna. Får man inte ett nekande besked skall man givetvis avstå från att rösta alliansen eller rösta på ett annat parti. Med en fortsatt svikande allians och en vänsterregering som bryter alla löften är ett säkert stalltips; det största partiet i Sverige efter nästa val blir SD.


Vi får hoppas att alliansens ledare tar sitt förnuft tillfånga och byter strategi och börjar föra en substantiell opposition istället för plakatpolitik via meningslösa tillkännagivanden. Det innebär att man måste erkänna Riksdagens tredje största parti som en del i ett tänkbart parlamentariskt underlag.
Källa:   antropecene
Av Anders Leander - 20 juni 2015 09:45Skatt: Föreningen Skattebetalarna har gjort en sammanställning över de skattehöjningar som Stefan Löfven och hans regering kommer att införa med stöd av DÖ den 1 juli i år.  
Skattebetalarna har publicerat sammanställningen i samband med ett nätupprop mot höjda skatter. Här är alla de skatter som höjs.


- Höjd skatt med ca 1.700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt


- Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten- Höjd skatt på bensin med 44 öre/l (=55 öre/l inkl. moms)


- Höjd skatt på kapitalplaceringar


- Höjd skatt på diesel med 48 öre/l


- Höjda arbetsgivaravgifter för unga


- Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år


- Höjd effektskatt på kärnkraft


- Slopat avdrag för läx-RUT


- Höjd miljöskatt på naturgrus


- Höjd skatt på bekämpningsmedel


- Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån


- Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande (sänkt avdrag infördes vid årsskiftet)


- Avskaffad nedsättning av krogmoms


- Höjd skatt för banker


- Höjd skatt för småföretagare (3.12)


- Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet


- Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter


- Införande av skatt för vägslitage


- Höjd koldioxidskatt


- Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg


- Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor


- Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen


- Högre skatt på vissa biodrivmedel


- Höjd skatt på avfallsdeponi


- Skatt på handelsgödsel


- Skatt på avfallsförbränning


- Höjda fordonsskatter (infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar)


- Höjd skatt på öl och vin med 9 % (infördes vid årsskiftet)


- Höjd skatt på sprit med 1 % (infördes vid årsskiftet)


- Höjd skatt på cigaretter med 6 % (infördes vid årsskiftet)


- Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter


- Höjd skatt på snus med 12 % (infördes vid årssiftet)


- Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt


- Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt


- Införande av energiskatt på större solcellsanläggningar


- Skatt på finansiella tjänster


- Högre moms på biobiljetter


- Avskaffat schablonavdrag för musiker


- Kemikalieskatt på elektronikvaror
Skattebetalarna tror även att regeringen, trots vallöften om motsatsen, kan tänkas höja nedanstående skatter framöver.- Fastighetsskatt för småhus


- Återinförd arvsskatt


- Återinförd förmögenhetsskatt


- Helt avskaffat RUT-avdrag


- Helt avskaffat ROT-avdrag


- Höjd bolagsskatt


- Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

TACK ALLA NI 87 % SOM RÖSTADE PÅ DESSA IDIOTER I SJUKLÖVERN!
Källa:  Fria Tider
Av Anders Leander - 11 juni 2015 11:45"Av någon outgrundlig anledning vill vänstern gå samma öde till mötes som den iranska vänstern gjorde efter 1979. Vänstern tror att de är bästa vänner med islamisterna. Vilket den iranska vänstern också trodde tills islamisterna dödade dem. Det kommer alltid att finnas invandrarröster, och många vänsterpartier kommer därför att fortsätta med strategin att säga vad de tror invandrarna vill höra för att få deras röster."


  

  


När Niall Ferguson besökte Almedalen i somras berättade medierna efteråt att han hyllat den svenska ekonomin. I samtal med Neo ger han en annan bild av Sveriges och Europas framtid. Sverige kan inte längre försvara sig militärt. Vi håller på att skapa en permanent klass av människor som aldrig kommer att kunna försörja sig. Städerna hotar att explodera i våld. Och alldeles för få vågar prata om problemen.


Den svenska vänstern talar om upploppen som ett utslag av sociala orättvisor. Den svenska borgerliga regeringen valdes på arbetslinjen. Man kampanjade på att återställa arbetsmoralen, att alla som inte är sjuka ska jobba. Enligt statistiken var svenskarna innan dess Europas sjukaste folk.


Och nu har Statsminister Stefan Löfven tagit vid där moderaterna slutade "Öppna ditt hjärta och skattebetalarnas plånbok" Åsa Romson från miljöpartiet vill sänka Sverige rätt ner i avgrunden med sin idiotiska politik, Karin Svensson Smith (MP) vill att både bensin och diesel ska förbjudas.Vi får hoppas att rättvisan hinner ikapp dessa landsförrädare.


 

Av Anders Leander - 9 juni 2015 09:45Fler än hälften av svenskarna vet inte vad Decemberöverenskommelsen är och vad den har för betydelse för Sverige. Det visar en färsk undersökning som gjorts. Bara 49 procent av befolkningen känner till den historiska uppgörelsen och vad den går ut på.  I december förra året kom Alliansen och de två regeringspartierna överens om att även om Sverige styrs av en minoritetsregereing ska regeringen få igenom sin ekonomiska politik. Man kallade uppgörelsen för Decemberöverenskommelsen.


Men trots att man pratat så mycket om den är det få som vet vad den egentligen är, visar en undersökning som Ipsos gjort på uppdrag av DN.


Effekterna av överenskommelsen har varit en av vårens mest omdebatterade frågor, bland annat har det funnits intern kritik inom Moderaterna mot den.Mätningen visar att det bara är ett lågt procenttal av väljarna som faktiskt vet vad decemberöverenskommelsen är och vad den får för effekt för styrandet av Sverige. Ett stort procenttal har hört namnet men vet inte vad den innebär, Ett stort antal svenskar har knappt hört talas om den och många har svarat vet ej.En slutsats av det blir att diskussionen om hur överenskommelsen ska tolkas och om dess politiska konsekvenser delvis har förts över huvudet på många svenskar, säger Ipsos opinionschef.Han säger att partierna därmed har misslyckats, och att den svaga kännedomen bland väljarna om Decemberöverenskommelsen visar att det återstår en del jobb för partierna.


 

Presentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

52 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Blogkeen
Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Bloglovin'

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder

Blandad Rock´n Roll


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se