Anders Leander i MÖNSTERÅS

Inlägg publicerade under kategorin Moderaterna

Av Anders Leander - 16 april 2015 12:15


Granskning Sverige ringde till den Moderate riksdagsledamoten Fredrik Schulte, som i två debattartiklar försvarat decemberöverenskommelsen som en demokratisk nödvändighet. Vår fråga var: När oppositionen regerar ihop med regeringen, kommer man inte väldigt nära diktatur då?


Här är en bra film som förklarar problemet. Sverige gömmer sin statsskuld bland annat genom ränteavdrag. Lånen bokförs på privatpersoner, men staten betalar räntan, utan att själva lånen hamnar på statens balansräkning.


Räknar man in alla lån, privata, statliga, och företagslån, så tror jag Sverige ligger i världstopp. Skuldbaserad valuta leder alltid till skuld.... det är därför vi alltid måste ha tillväxt.


Fråga finansministern hur länge vi kan ha tillväxt och han förstår inte problemet. Fråga en mellanstadieelev om något kan växa i oändligheten i ett begränsat system och du får troligen svaret "nej det är omöjligt".... någon stans i den så kallade utbildningen förloras den kunskapen.Källa:   Granskning SverigeANNONS
Av Anders Leander - 31 januari 2015 17:30314 miljarder av löntagarnas pengar gick rätt in i Anders Borgs (M) statsbudget. Pengarna har han använt till skattesänkningar åt sej själv och sina mest välbärgade kompisar.

 


 

 


Ta på dej en sliten overall och häng med på en tankelek tillsammans med mej. Vi arbetar på en fabrik, låtsas vi, och för det får vi en ganska mager lön. Från den drar fabrikören skattepengar som ska gå till allting från vägarna vi cyklar på till poliser som vakar över oss. Själva sparar vi en slant av lönen varje månad om det skulle bli dåliga tider, om vi skulle bli sjuka eller få en arbetsskada, och så en slant till vår ålderdom.

 


En dag erbjuder sej fabrikören att ta hand denna vår sparslant åt oss, så att den inte blir stulen. Vi litar ju på fabrikören så vi ger den till honom. Men fabrikören behöver lite extrapengar till en ny bil och en semesterkryssning, så han nallar av vår sparade slant, och inte bara av vår: han snor lite av alla sina arbetares sparslantar och har man sett – det räcker till och med till en simbassäng utanför hans nya villa! ”Vilken skurk!”, tänker du. ”Nu blir det magert på gamla dar!”

 


Av med fantasioverallen. Vi talar om en verklig stöld, en som till och med kallats ”historiens största stöld”. Det handlar om arbetsgivaravgifterna. Det första man måste inse om man ska fatta hur kuppen gick till är att arbetsgivaravgifterna INTE är något som den stackars fabrikören generöst betalar av sitt hjärtas godhet.

 

Man hör honom ibland gnälla över de höga arbetsgivaravgifter han dignar under – men avgiften är DIN sparade slant, lön som du avstått ifrån! Du har bara genom regelverket låtit honom förvalta dina pengar. Och nu har han nallat av dem, och det är inte små summor: 314 miljarder sen alliansen kom till makten! Pengarna har han använt till skattesänkningar åt sej själv och sina mest välbärgade kompisar.

 


Detta kände du inte till, va? Nej, fabrikören Bonniers brukar inte tala så högt om saken och det är ju han och hans vänner som äger i stort sett hela den rikstäckande dagspressen i Sverige.

 


”Historiens största stöld från löntagarna i Sverige”, kallas den av Thomas Lundberg, ombudsman på IF Metall i Norrbotten och expert på sociala frågor. Han har gjort en genomgång av hur arbetsgivaravgiften förändrats under alliansens regeringsår. Att arbetsgivaravgiften sänkts med en procent låter ju inte mycket – men det är inte hela sanningen! Avgiften består av två delar: den ena är den sociala delen, som går till trygghetssystemen. Den var 28 procent 2007. Den andra är en ren skatt som används som regeringen bestämmer. Denna allmänna löneavgift var 4,4 procent samma år.

 


Sedan dess har stora förändringar skett under största möjliga tystnad. Idag går bara 21 procent till den sociala delen – och närmare tio procent till allmän avgift. Och det handlar alltså om 314 miljarder som gått rätt in i Borgs statsbudget och använts till skattesänkningar: jobbskatteavdrag, förmögenhetsskatt, bolagsskatt, krogmoms, med mera. Eller, som Olov Abrahamsson på NSD formulerar det: Löntagarna har finansierat alliansens skattesänkningar genom att urholka sina egna trygghetssystem!

 


Samtidigt har OECD rapporterat att ingenstans har klyftan mellan fattiga och rika växt så snabbt som i Sverige på senare år. Vi märkte ingenting. Det försiggick ju i det tysta och utan diskussion, och om vi kände av de sämre villkoren för bland annat sjuka, arbetslösa och pensionärer så var strax SD där och lurade i oss att det berodde på invandringen. Eller var vi, som Reinfeldt påstod, ”det sovande folket”?

 


Och hur många av oss läser NSD (upplaga 32 000)? Kan någon minnas en diskussion om saken i etermedia?


Därav den något töntiga tankeleken i början av denna krönika, en förenkling i stil med 70-talets proggteater där kapitalister bar höga cylinderhattar: Se den som ett försök att se igenom dimmorna av procentsatser och krångliga sammanhang. Men gå gärna till de nyss nämnda källorna, och Thomas Lundbergs rapport! Om inte annat så bevisar väl denna hemliga storstöld att vi behöver en kritiskt granskande, rödgrön dagstidning i Sverige! (En sådan som du just nu läser, till exempel.)

 

 

Länk:      ETCANNONS
Av Anders Leander - 5 januari 2015 05:45Mycket tyder på att svenskarna håller på att slutligen göra uppror mot den "politiskt korrekta elit" som styr landet med järnhand.

 

Det skriver Karen Jespersen, en välkänd före detta minister och politiker för det danska oppositionspartiet Venstre, i Berlinske.

 

 

 

 


Jespersen tar avstamp i den politiska kris som drabbat Sverige efter att den rödgröna regeringen fälldes.


"Den återspeglar de allvarliga problem den svenska välfärdsstaten står inför på grund av en oerhört stor massinvandring. Men krisen visar också ett begynnande uppror mot den politiskt korrekta eliten och den stadigt ökande tillströmning från icke-västliga länder som eliten målmedvetet har arbetat för", skriver hon.Till skillnad från i Danmark har de i Sverige som kritiserat den massiva invandringen från tredje världen utsatts för en "veritabel häxjakt", konstaterar Karen Jespersen. Särskilt mot Sverigedemokraterna har hetsen varit "extremt våldsam" och personer med anknytning till partiet har utsatts för "direkta förföljelser".
"Men elitens stämpling av alla invandringskritiker som onda människor löste inte de stora problem som den massiva invandringen skapar för det svenska samhället: Stora ekonomiska kostnader, bristande integration på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet, parallella samhällen, våldskriminalitet och gäng, kvinnoförtryck, däribland tvångsäktenskap, och muslimsk radikalisering."Samtidigt blir den politiskt korrekta eliten i landet bara allt mer fanatisk och infantil i sin "verklighetsförnekelse", menar Jespersen. Hon tar som exempel Socialdemokraternas stämpling av Sverigedemokraterna som ett "nyfascistiskt" parti, och Fredrik Reinfeldts utspel om att massinvandringen till Norden kan öka ännu mer eftersom det finns så stora obebodda ytor där. Detta samtidigt som undersökningar visar att en majoritet av moderata företrädare på lokal nivå vill minska invandringen."Under de kommande tre månaderna kommer stora delar av den svenska eliten återigen att berätta för svenskarna att det är främlingsfientlig att hålla på sitt land, dess kultur och dess värderingar. De kommer att tala för fortsatt massinvandring. 

Men det finns tecken på att proppen har gått ur nu. Fler och fler människor verkar få mod att säga nej", skriver Karen Jespersen i Berlinske.

 

 

 

Källa & Länk:   FriaTiderAv Anders Leander - 1 januari 2015 09:45Nu är det dags att partistyrelsen för de Nya moderaterna ställer sina platser till förfogande. Det skriver lokalpolitikern Jörgen Dimenäs (M).

 

 

Anna Kinberg Batra tillsammans med Tomas Tobé, ny partisekreterare. FOTO: FANNI OLIN DAHL/TT

 

Vi är många från kommunalt håll som träget arbetar för att moderat politik ska få genomslag. Det visar sig också tydligt att vi i kommunpolitiken får stå till svars i valen inför allmänheten för det som förs fram av moderata rikspolitiker, både för det som uppfattas som bra politik och det som utgör dess motsats.

 

Det började bra 2006 med idel synbara framgångar under den moderatdominerade Alliansens fyra första år. Den efterföljande fyraårsperioden uppfattades av många som att Alliansen kunde hålla kontroll på ekonomin trots vänsterns svartmålningar. Trots flera positiva reformer under denna tid framträder i mångas ögon idag ett nymoderat parti som blivit ett förvaltningsparti utan större ideologiska inslag eller engagemang.

 

Man vågar inte gå vidare med jobbskatteavdragen eller sänka värnskatten för att öka människornas inflytande över sin egen tillvaro. De utlovade polissatsningarna (20 000 fler poliser!) har resulterat i att många brott som begås mot enskilda inte resulterar i annat än att de läggs ner utan utredning.

 

Under mandatperioderna har man fortsatt den nedrustning av försvaret som inleddes under socialdemokratins förra era, vilket lett till ett skrattretande enveckasförsvar av Stockholmregionen. Vi har fått en skola i fritt fall där man inte tagit fasta på pedagogisk forskning, utan istället ägnat sig åt ett personligt ideologiserande av hur man tror att exempelvis fler betyg och nationella tester kommer att öka drivkraften att lära hos eleverna.

 

 

 

Källa &  Länk:   SvD

 

 

 

Av Anders Leander - 27 december 2014 17:15Vi kan nu fråga oss vem av partierna som är mest ”brunt”. Ja inte är det då SD som står upp för folkets väl och talar sanning, utan det är den nybildade sexklövern som nu kopierat Adolf Hitlers Fullmaktslagen, (tyska Ermächtigungsgesetz) som kom 1933. Kanske Löfven har hittat några gamla papper från sin farfar som var nazist och fått insperation.

 

Man kan även se detta som en ren statskupp och jämföra likheterna med Hitlers fullmaktslag.

 

Frågan är också om fullmaktslagen gäller, då Anna Kinberg Batra inte är vald partiledare ännu och om hon får skriva under ett sådant avtal.

 

Gott folk det är nu man kan ha inbördeskrig och vi har rätt till det med. Folkrätten är nämligen på vår sida.

 

 


Likheten är slående mellan nazitysklands Hitler och DDR-Sveriges sexklöver. SD går mot storslam i valet 2018.


Fotnot: Bilden överst är ett fotomontage av eXponerat


 

Från Wikipedia:

”Fullmaktslagen (tyska Ermächtigungsgesetz) var en lag som antogs av den tyska riksdagen den 23 mars 1933 och som trädde i kraft dagen därpå. Lagen, vars formella titel var Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (”Lagen om avhjälpande av folkets och rikets nöd”), innebar att Tysklands rikskansler Adolf Hitler blev högsta lagstiftande organ. Hitler blev därmed Tysklands diktator.

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) hade tillsammans med Tysknationella folkpartiet (DNVP) absolut majoritet för lagens antagande, men man behövde två tredjedels majoritet. Genom att förbjuda Tysklands kommunistiska parti (KPD), hota socialdemokratiska ledamöter och ge lösa löften till Centrumpartiet (Z) kunde lagen antas med 441 röster för och 94 emot. I och med detta var Weimarrepublikens tid definitivt slut.”

Jämför detta med gårdagens ”Decemberöverenskommelsen”. Annie Lööf som ville lagstifta bort att man kunde rösta på en annan än sin egna budget. Det kan nästan likställas med att förbjuda ett parti att rösta alls, eftersom SD aldrig skulle få egen majoritet med sin budget.

 

Och precis som i Tyskland, där man hotade ledamöter och gav lösa löften, så har även detta skett i Sverige. SD-politiker hotas och till och med misshandlas till tystnad för att lämna partiet och Löfven ger lösa löften stup i kvarten som han aldrig håller.

 

Likheten är slående mellan nazitysklands Hitler och DDR-Sveriges sexklöver. SD går mot storslam i valet 2018, om det nu ens blir något val?? Denna uppgörelse gäller ju fram till valet 2022.

 

 


 Källa & Länk:   Exponerat

 

 

Av Anders Leander - 19 december 2014 09:45Johan Andersson på Granskning Sverige undersöker skandalerna kring SVT som aldrig vill ta slut. Granskning Sverige har avslöjat hur revolutionära kommunister hittar på diskrimineringshistorier, som sedan svenska politiker tvingas diskutera och föreslå åtgärder kring.

 

 

 

Länk till:  Intervjun

 

När Johan Andersson från Sveriges Granskning försöker att få tag i ansvariga på SVT så kommer alla möjliga ursäkter att inte tala med Sveriges Granskning. SVT ljuger för folket och bedriver en politisk opinions verksamhet.

 

Lyssna själva, tryck på länken här ovan!

 

 

 

Av Anders Leander - 9 december 2014 10:30Alliansen vill utnyttja nyvalet för att snabbändra grundlagen – så att de kan styra landet utan att ha majoriteten av väljarna bakom sig. Ändringen innebär att SD helt förlorar budget­inflytande – om de inte blir Sveriges största parti. 


 ”Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt”, skriver alliansledarna på DN Debatt.

 

 

Anna Kinberg Batra föreslår NY GRUNDLAG MOT SD

 

 

 


I sin debattartikel föreslår alliansen att grundlagen ändras så att man kan regera trots att man inte har folkmajoriteten bakom sig. En lösning som, trots att den står i strid med det traditionella demokratibegreppet, anses nödvändig för att upprätthålla den generösa invandringspolitiken.Sverigedemokraterna har meddelat att man inte kommer att släppa fram någon regering som inte är beredd att stoppa massinvandringen. Och nu sätter alltså de borgerliga invandringspartierna hårt mot hårt genom att föreslå en ändring av demokratin.”Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt”, skriver alliansledarna på DN Debatt.


Politikerna kräver att förändringar görs i riksdagsordningen så att den nuvarande vågmästarrollen avskaffas, samtidigt som man gör överenskommelser för att förhindra att ett läge som liknar dagens uppstår igen. "Vi är beredda att före nyvalet göra upp om ­reglerna för regeringsbildning och budgetomröstning" skriver alliansledarna i DN.Alliansen kommer inte att delta i en blocköverskridande regering, men bjuder samtidigt in Socialdemokraterna och Miljöpartiet till förhandlingar om att låta en minoritetsregering leda landet med hjälp av den nya och skräddarsydda grundlagen.Källa & Länk:  FriaTider

 

Presentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

54 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020
>>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Blogkeen
Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Bloglovin'

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder

Blandad Rock´n Roll


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se