Anders Leander i MÖNSTERÅS

Inlägg publicerade under kategorin Krönikör

Av Anders Leander - 21 januari 2016 11:00t-norum


Var tog det öppna samhället vägen det som vi har varit så stolta över och som uppfattas så unikt där myndigheter och politiker för en öppen dialog med medborgarna med utgångspunkt från händelse förloppet ? Det har nu visat sig att polismyndigheten mörkat brottshändelser som har en direkt sammankoppling med invandrare.

 

 

 

 

Om polismyndigheten tror att man gör samhället en tjänst i sitt beteende genom att mörka verkligheten i tron att det skulle i förlängningen var något bra, då bedrar man sig verkligen. Det skapar bara ett myndighetsförakt som bottnar i att man mörkar för att inte driva opinionen mot en viss icke önskvärd riktning i politiken. Det kan knappast anses vara en myndighetsuppgift.  

 

Ett konstigt sätt att se på demokrati och sin myndighetsutövning när man inte låter medborgarna ta ställning utifrån en verklighet. Vems ärenden går polisen egentligen i sin myndighetsutövning ? Är det krafter som är emot invandringen i den omfattning som varit som man försöker neutralisera för att deras farhågor hur samhället kommer att utvecklas i en negativ riktning när det gäller brottslighet får vatten på sin kvarn - vad var det vi sa.

 

Här kan vi alltså konstatera att polisen som skall vara en neutral myndighet tar ställning och i sitt förhållningssätt genom att försöker styra medborgarna mot en viss riktning i sin politiska uppfattning när det gäller invandrarpolitiken.

 

Tydligt är att medborgarna får tänka om i sin värdering och ifrågasätta om  man kan lita på polismyndigheten när de nu gång på gång blir avslöjade med byxorna nere genom att försöka manipulera verkligheten i sina polisrapporter för förhindra krafter som ser invandringen som ett hot mot det svenska samhället.

 

Räcker det inte med att media, politiker, på alla sätt och med alla medel försöker hålla politiska partier borta från det politiska arbetet när man har en annan uppfattning i invandrarfrågan, skall också våra polismyndigheter ställa in sig i den skaran.

 

Det liknar ju det forna Öststadsmentaliteten under sovjettiden där alla till buds stående medel blev tillåtna bara det gynnade den politiska elitens uppfattning vad som var bäst för landet.. Här pratas det om en resursomfördelning inom polisen för att kunna ställa upp på alla brottslarm som har anknytning till personer med invandrarbakgrund ställer till med.

 

Också nyheter som har väldigt svårt att komma ut i media för det gynnar inte saken, och framförallt så gynnar det Sverigedemokraterna.

Brott som berör flyktingar hemligstämplas

Värmland

Fler brott har skett i Sverige i kölvattnet av flyktingströmmarna förra året. Men hur många brott som berör flyktingar har polismyndigheten hemligstämplat.


Det sker fler brott, det är nya brott och nya förövare. Det är helt enkelt många fler människor, säger Thomas Wallberg, kommenderingschef för Alma, som den särskilda händelsen kallas inom polisen.


Men hur många som sker är hemligt. I december begärde VF att få ta del av alla så kallade händelserapporter för de speciella brottskoder eller relationskoder som de kallas inom polisen, rörande brott som sker på länets flyktingboenden samt de fall där boendena utsätts för brott. Men, det går inte att ta del av dessa händelser eller ens få reda på hur många de är. Det är hemligstämplat av Polismyndigheten. Juristerna hänvisar till att händelserapporterna tillhör den särskilda händelse, kallad Alma, som startade i höstas och som handlar om flyktingsituationen i landet.


• Varför får inte allmänheten ta del av vad som har hänt på boendena?

Jag kan svara på frågor om Alma som jag arbetar med. Hur beslutet ser ut och är fattat är inte min sak, säger Thomas Wallberg.

Däremot kan jag säga att så fort denna särskilda händelse är avslutad, vilket den sannolikt kommer att göra innan februari är slut, kommer vi allra troligast att bli betydligt öppnare om det.

 

http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas
Källa:      t-norum 

ANNONS
Av Anders Leander - 12 januari 2016 19:45

 
Författaren Dick Sundevall

 

Så var det dags igen. En polischef ertappades med att inneha barnpornografi. Höga polischefer och åklagare, vägrar uttala sig eller har glömt. Handlingar blir hemligstämplade, och polischefen som tillstår att han har en sexuell dragning till barn, alltså en pedofil, ges möjlighet att säga upp sig – och förundersökningen läggs ner.

 

 

Eric Tagesson på Aftonbladet har grävt i det här fallet och gjort ett utmärkt jobb. Flera unga kvinnor hade hört av sig om vad den här polischefen har haft för sig och det hela hamnade hos den speciella åklagarenhet som har hand om polisärenden – som sina vana trogen la ner det hela.

 

   Det är en pinsam läsning. Ett utdrag ur Aftonbladet artikel visar hur de slingrar sig, när den åklagare som la ner fallet intervjuas:

”Aftonbladet tar kontakt med kammaråklagare Elisabet Brandt och frågar om ärendet avseende polischefen.

 

– Jag har inga kommentarer till det alls du.

Är det en pågående eller avslutad förundersökning?

 

– Jag har ingenting att säga – inga kommentarer överhuvudtaget.

Men du är ju åklagare – du måste uppge om det är en pågående eller avslutad förundersökning.

 

– Nej, det behöver jag inte alls säga.

Då begär jag formellt av dig ut beslut i det här ärendet. Det är en allmän handling.

– Okej, jag kan säga så här, det finns ingen pågående förundersökning.

 

Då finns det alltså en nedlagd förundersökning?

– Det gör det.

 

Då vill jag ta del av den.

– Då säger jag så här: Jag har inte handlingarna här. De finns, i så fall, arkiverade hos polisen. Du får ringa dit.

 

Vad grundade du ditt nedläggningsbeslut på?

– Vet du vad, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag har inga handlingar.

 

Du kommer inte ihåg varför du la ner förundersökningen?

– Nej, jag kan inte komma ihåg det. Jag tror att det var en viss grund, men eftersom jag inte är säker vill jag inte säga det.

 

Hur länge sedan är det du lade ner förundersökningen?

– Det är ett par månader sedan.

 

Men det rörde sig om barnpornografibrott?

– Vet du vad, jag vill inte säga någonting, eftersom jag inte har några handlingar alls.”

   

Så här fortsätter det när reportern pratar med den här misstänkta polischefens högsta chef och andra om fallet. Man vägrar att svara, har glömt eller glider undan.

 

   Normalt vid sådana här fall är att man snabbt gör en husrannsakan hos den misstänkte. Det görs dels för att säkra bevis om barnpornografibrott och dels för att se om det handlar om mer än så – om eventuella direkta sexuella övergrepp mot barn.

 

    Men i det här fallet görs det inte, trots att polischefen tillstått att han har en sexuell dragning till barn. Och berättat att han innehar barnpornografiska bilder. I förundersökningen mot polischefen hörs dels kvinnor han haft kontakt med via olika internetsajter och dels personer i hans närhet.

 

   Den misstänkte polischefen kallas till ett samtal med sin högsta chef, där han tillstår att han har en sexuell dragning till barn. Han blir då varken suspenderad eller avskedad, utan uppmanas att säga upp sig.

 

   Om han gått från att titta på bilder till att praktisera sina sexuella fantasier med barn, får vi aldrig veta. Det behöver inte vara så att en som samlar på sig barnpornografi därmed behöver vara en praktiserande pedofil – men en misstanke om det torde vara självklar för de poliser och åklagare som arbetar med sådana här brott.

 

   Vad händer om han framöver ertappas med barnpornografibrott eller sexuella övergrepp mot barn? Är han nu fridlyst för resten av livet för att han varit en hög polischef? Det är ingen hemlighet att den före detta länspolismästaren i Uppsala ”Kapten Klänning” åkte fast för att han var en särdeles illa omtyckt polischef.

 

   Drygt 99 procent av alla anmälningar mot poliser och åklagare resulterar inte i några som helst konsekvenser. Numer heter enheten som internt benämns ”nedläggningsenheten”, Åklagarmyndighetens särskilda kammare. Naturligtvis finns det bland alla tusentals anmälningar mot poliser och åklagare, en del som är rena falsarier för att någon vill ge igen för vad de uppfattat som en oförrätt. Och lika självklart finns det en del anmälningar för ageranden som inte utgör lagbrott. Men dessa utgör rimligen inte 99 procent av anmälningarna.  

  

Det här undansmusslandet av brott som utförs av poliser och ibland även åklagare, slår tillbaka mot poliser som blivit anmälda utan att ha gjort sig skyldiga till något olagligt. Ingen tror ju att de är oskyldiga när den här enheten lägger ner det hela, eftersom det bara är ännu en nedläggning som utförts av ”nedläggningsenheten”.

   

Samtidigt som de poliser som anser sig ha grönt kort för att göra lite som de vill, oavsett såväl polislagen som andra lagar, får bekräftat att de kan fortsätta med sina oegentligheter.  

  

När ska det tillsättas en helt fristående enhet, som i många andra länder, som granskar anmälningar mot poliser och åklagare? Så här kan det inte få fortsätta.

 

 Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar.

I drygt 30 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och några tusen artiklar genom åren.


Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.

 

 

 

 

Källa:     magasinetparagraf

 

 

ANNONS
Av Anders Leander - 2 september 2015 08:30
AIIB- och NDB-banken ersätter den stenrika elitens utpressningsbank IMF! Detta historiska skeende kan ingenting stoppa!

 

 

 

”Den nya sidenvägen smälter samman Asien och Europa. USA:s försök att förhindra denna utveckling har redan misslyckats. Denna snabba historiska omsvängning är en gigantisk världsekonomisk ”Big Bang”” skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare.

 

FLYKTINGSTRÖMMARNA ÖVERTRÄFFAR DET ANDRA VÄRLDSKRIGETS NIVÅER
* Det väller in folk i västra Europa från Mellanöstern och Nordafrika. Grekland och Italien utsätts för en okontrollerbar invandring som inte går att beskriva. Hundratusentals flyktingar söker sig desperat till länder i Europa där de kan starta ett nytt liv. Makedonien försökte med militär och polis få stopp på de väldiga flyktingströmmarna genom landet – men ingenting kunde stoppa flykten till norra Europa. EU:s politiska ledning står handlingsförlamad. Trycket mot västra Europa kommer att öka. Miljoner människor i Ukraina tvingas snart också på flykt.


EU KNAKAR I SINA GRUNDVALAR
* Beslutet att införa en gemensam valuta i hela EU var det största misstaget i EU:s historia. Utan ett skatteutjämningssystem havererar hela EU. Folk söker sig till länder där det finns jobb och betalar sin skatt där. Hundratusentals välutbildade ungdomar flyr södra Europa. Tyskland har lockat till sig massor av unga människor. Tyskland blev storvinnare på det galna valutabeslutet.


Utan ett utjämningssystem för skatterna fungerar inga nationer. Landsbygden skulle dö en långsam sotdöd, eftersom så många ungdomar flyttar till andra regioner. Mitt län – Norrbotten, är ett intressant exempel. 250 000 människor bodde i Norrbotten i början av 1950-talet. Idag är det nästan exakt lika många som bor i länet. Flera generationer av unga människor i arbetsför ålder har flyttat från länet. Utan en omfördelning av skattemedel kollapsar all landsbygd. Precis samma fenomen drabbar självklart länderna inom EU. Hela södra EU är på väg mot en ekonomisk ruin – vilket monumentalt politiskt fiasko.


USA:s BÖRSER HAR BLIVIT PERVERSA SPELHÅLOR
* Den lovordade fria företagsamheten har fått cancer. Girigheten har släppts lös helt utan tyglar. Nästan alla ekonomiska transaktioner i USA är ren spekulation. Borta är den tid när man köpte aktier i framgångsrika företag för att placera sitt sparkapital. Programmerade robotar håller på att ta över handeln med valutor, råvaror, livsmedel och alla former av värdepapper.


Marknaderna manipuleras regelbundet av de största tjuvarna. Fluktuationer av priser som skapas genom ren manipulation, ger astronomiska vinster för de mest professionella spelarna. Kapitalismen har drabbats av en obotlig cancer. ”Sjuklig girighet” heter diagnosen. Den kasinoliknande spekulationsekonomin håller på att föra USA till det oundvikliga finansiella stupet.


USA FALLER SNART
* Det amerikanska imperiets dagar är snart över. Denna nära förestående händelse förändrar i ett slag livsvillkoren för oerhört många människor. Västeuropa kommer att drabbas hårt, men USA kommer att störtas in i ett fasansfullt inbördeskrig. USA kommer aldrig mera att ”bli sig likt”.


När Sovjetunionen kollapsade för cirka 25 år sedan utspelades en social katastrof i Ryssland. Alkoholismen spreds som en pest. Kriminaliteten exploderade. Livslängden sjönk dramatiskt. Övergivna barn sökte sig till uppvärmda fjärrvärmenät från Leningrad i väster till Vladivostok i öster. Ett mänskligt helvete drabbade Ryssland.


USA:S ÖDE KOMMER ATT CHOCKA OSS ALLA
* USA:s fall inleds med den Grekiska statskonkursen. Land efter land kommer att följa Greklands exempel. IMF kollapsar. USA:s banker förklarar ”Bank Holiday”. Dollarn kollapsar. Skeendet kommer att gå snabbt. En gigantisk hamstringsvåg kommer att tömma butikernas diskar på några timmar. Storstäderna i USA sätts i brand. Den katastrof som drabbade Ryssland när Sovjetunionen föll är bara milda fläktar jämför med det öde som väntar USA.


VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT MÖTA KRISEN?
De flesta kan ingenting göra – absolut ingenting!


Orsaken är att nästan ingen orkar se verkligheten. Vi agerar som om vi är mentalt blinda. Trots att varenda pusselbit är lagd ser ingen pusslet. Alliansen Kina och Ryssland förändrade världen. Indien är med. Jordens största landmassa ”Eur-Asia” – Europa och Asien – blir framtidens ekonomiska nav. Infrastruktursatsningarna i öster på hamnar, järnvägar, motorvägar, flygplatser, datornät etc. slår alla historiska rekord. Den nya sidenvägen smälter samman Asien och Europa. USA:s försök att förhindra denna utveckling har redan misslyckats. Denna snabba historiska omsvängning är en gigantisk världsekonomisk ”Big Bang”.


Förändringen har gått på rekordtid. Det stolta projektet med den Internationella Rymdstationen ISS är över. Den roterande stjärnan runt jorden slocknar snart. En ny rymdstation tar över. Det blir Kina och Ryssland som blir värdar för den nya rymdstationen. Den asiatiska banken AIIB och den nya banken NDB ersätter den stenrika elitens utpressningsbank IMF. Detta historiska skeende kan ingenting stoppa.


USA:s kommande fall är en enorm befrielse för mänskligheten. Som i ett slag försvinner de stora militära krigen. Det var USA som organiserade nästan alla krig och inbördeskrig på jorden efter andra världskriget. Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Jemen – listan på USA:s blodbad är utan slut. Den sista vansinnesdådet som CIA organiserade var att slussa in vapen och legosoldater i gamla klankulturer i Mellanöstern.


Att slussa in vapen i länder där klaner har styrt i årtusenden är som att kasta syra i ansiktet på hela befolkningen. Miljoner barn har fått betala ett fruktansvärt pris. Men den förljugna västvärlden ställer inte frågan om vem som är skyldig till att alla dessa inbördeskrig plötsligt blossade upp. Vi mörkar den obehagliga sanningen.


DET ÄR VÅRT EGET FEL
Vi röstar på människor som pratar om fred, men som i verkligheten satsar på militär upprustning och krig. Vi röstar på människor som pratar om solidaritet, men som i verkligheten vill skapa en avgrund mellan rik och fattig. Vi har inte kommit längre i vår mentala utveckling.


Att mörda privat är olagligt, men att mörda i kungens eller kejsarens namn är ädelt. Alexander den Store var en av de största massmördarna, men han hyllas i vår sjuka kultur. Kungar som slagits för att lägga andra länder under sitt styre hyllas i våra skolböcker. De värsta massmördarna är våra idoler. Stackars människor som så enkelt låter sig manipuleras.


HUR SKA MAN KOMMENTERA SKEENDET?
Om man ska sammanfatta skeendet kortfattat, passar följande mening ganska bra: God Natt Väst – God Morgon Öst.


En ny värld väntar bakom dörren. När USA faller, försvinner den yttre fienden. I en värld i fred börjar demokratin att växa. I en värld i krigstillstånd dör demokratin. Demokratins och diplomatins tidevarv är på väg. Ingenting kan stoppa människans längtan efter frihet. Att den sista militära supermakten på jorden går under betyder att portarna öppnas till en bättre värld. Det är någonting att se fram emot.


Framtidens allt varmare värld kommer att tvinga människan ner på knä. Vi kommer att lära oss att girighet är en dödssynd. Vi måste lära oss den visdom som till och med en åsna har insett – att gräs är mera värdefullt än guld.


 

Brage Norin – Skogså Tankesmedja 

 

 

Källa&Länk:  Helena Palena

 

 

Av Anders Leander - 27 april 2015 11:00Jag har som Du arbetarbakgrund. Föddes i en statarlänga för 82 år sedan. Har därefter som Du, gjort den s k klassresan. Lämnade hemmet för förvärvsarbete knappt fyllda 15. Det som står klarast för mig vid detta uppbrott är min mors förmaning. Min son, ”Tänk på att alltid tala sanning och använd dig aldrig av lögnen för att vinna fördelar, annars blir Du aldrig en hedervärd människa”. Denna levnadsregel har jag försökt hålla.           Jag vet inte om Du fick med dig någon sådan hemifrån? Din tid vid regeringsmakten visar emellertid klart och tydligt att sanningen för dig är ett okänt eller ointressant begrepp att leva efter.


Jag har på grund av min ålder upplevt alla statsministrar sedan trettiotalet, ingen missbrukade begreppet sanning så som Du på din korta tid gjort. Du började med att Du aldrig skulle administrera en Alliansbudget. Detta löfte bröt Du.


Du skändade vår konstitution med ”Decemberöverenskommelsen”.Du lovade våra barn och barnbarn att de efter 90 dagar kunde vara säkra på ett arbete. Du svek lögnaktigt.Du lovade att ta bort bortre gränsen vid sjukdom. Du svek. Du lovade att rotavdraget skulle vara kvar oförändrat och därmed gynna verksamhet som kunde bl a ge ungdomar jobb. Du svek. Etc etc.


Du har genom att knyta en islamist till din regering skändat kvinnorna, framförallt invandrarkvinnor/flickor. Du lierar dig med  de islamistiska fundamentalisterna som gör allt för att invandrarkvinnor/flickor skall vara kvar i det slaveri som de levde under i sina hemländer. Du tar med andra ord inte parti för de svaga. Det visar på din feghet.


Av ren prestige och feghet vågar Du inte begränsa massinvandringen. Hellre bostad och arbete åt invandrare än vårt eget lands invånare, vuxna, barn och barnbarn. Ca 400 tusen svenska ungdomar som borde ha en egen bostad bor nu hemma hos föräldrarna! Massor av unga vill inget hellre än att få starta som lärlingar för att därmed få ett yrke. Detta har Du omintetgjort för dem.


Svenska folket har aldrig tidigare levt under så otrygga förhållanden som nu pga av invandringen. Senast i dag tog jag del av statlig statistik som visade hur överrepresenterade invandrare är vad gäller mord, grovt våld, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter. I dag är våldtäkter utförda mot svenska kvinnor av invandrarmän dagligt förekommande.


Du tillåter koranskolor där invandrarbarn hjärntvättas med ondskans ideologi. Du hånar Olof Palmes minne när man vid frågan om Kina är en diktatur. Du kryper ihop och svarar att Du inte sätter epitet på andra länders statschefer. Du representerar med din person avsaknad av moral och etik. Du är feg. Din enda drivkraft är makt inte välfärd och trygghet för vårt land.


Du är en person som kan förhandla om sanningen. De löften Du ger har Du aldrig för avsikt att hålla. Genom dig har Sverige fått en statsminister som vad gäller moral och etik är en katastrof. Ovanpå allt detta söker Du få oss att tro att Du är en bättre människa än Jimmie Åkesson. Det visar Du ju dagligen att Du inte är.  Det står en stank av självgodhet och oförmåga till självkritik hos dig och dina likasinnade.


Att tillåta fortsatt invandring som förut, när vi som  under gårdagen fick se Uppdrag Gransknings åskådliggörande av massinvandringens totala kollaps visar på en närmast sjuklig verklighetsuppfattning och prestige. Och att sedan också  påstå att ni står för humanism  etc visar ju bara på er enfald och oförmåga att tolka verkligheten.

V

et Du vad min dröm är. Jo att vi till slut får demokratiska partier och därmed ett återinförande av demokratin. När den dagen kommer skall jag vara en av de första som kräver att Du och dina likar ställs inför domstol för ert landsförräderi såväl konstitutionellt som ansvariga för fysiskt och psykiskt våld mot medborgarna. Lägsta straffsats skall då vara förlust av friheten. Därför att det är den ni är på väg att ta ifrån svenska folket.Olle Ljungbeck, Gävle
Källa:   Exponerat
Presentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

54 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2020
>>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Blogkeen
Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Bloglovin'

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder

Blandad Rock´n Roll


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se