Anders Leander i MÖNSTERÅS

Inlägg publicerade under kategorin Exponerat

Av Anders Leander - 3 januari 2015 01:15Dom trampar på Grundlagen och därmed också på medborgarna och demokratin – men uppvaknandet kan bli en chock! De sex riksdagspartierna har genom sin överenskommelse om minoritetsstyre avvecklat Parlamentarismen. 


 


Det innebär att Sverige tagit första steget mot diktatur eftersom riksdagsmajoriteten utan medborgarnas medgivande. Redan vid valet 2018 kan Alliansen tvingas ”bita i det sura äpplet”. Om tillräckligt många väljare strömmar över från Alliansen till Sverigedemokraterna (SD) kan Allianspartierna för lång framtid bli mindre än Partikonstellationen / Regerings-konstellationen som består av S, MP, V. Skall då Alliansen inom överskådlig tid kunna ta tillbaka regeringsmakten måste de gå ihop med SD.


Alternativt måste Alliansen eller delar av denna gå över till de rödgröna och då är Alliansen en ”saga all”. Kan det t o m bli så att Anna Kinberg-Batra genom den träffade överenskommelsen inlett moderaternas ökenvandring Utan SD:s hjälp kan denna nämligen komma att pågå i evighet. Såväl MP som V är röda skynken för Alliansen.


Trots detta har man nu givit dessa båda partier ett inflytande, som inte på långt när motsvarar deras röstandel. Ja de har fått en vågmästarroll! Dessa båda partier kan nu tvinga S till sådana eftergifter, som gör att man närmast kan tala om en renässans för socialismen. Var det Alliansens mening?


Detta inte minst av skälet att Alliansen lovat att de rödgröna skall få genom sina budgetar från våren 2015 tom 2018. Men också att inga utbrytningar får göras av ”oppositionen”. (Citationstecknet vill peka på att endast SD bildar nu opposition).


De rödgröna kommer med andra ord att pressa ut så mycket socialistisk politik som de överhuvudtaget kan. Och varför skulle de inte göra detta? De har ju fått carte blanche (oinskränkt fullmakt) av Alliansen. En stark och intelligent början av karriären för Moderaternas blivande partiledare Anna Kinberg-Batra eller hur?


Den överenskommelse som de sex riksdagspartierna nu träffat borde vara, om inte bara en allvarlig väckarklocka för Sveriges medborgare utan också början på en kamp och uppslutning för att återerövra demokratin. Det är endast SD som följt Grundlagen. Här skulle man vilja se statsvetare på de främsta bastionerna, men tyvärr är de mer rädda om karriären än om demokratin.


Efter det som hänt nu kan man inte låta bli att se tillbaka på hur våra valda ombud tidigare – riksdagsledamöterna – hävdade grundlagen, demokratin och respekten för medborgarna. Det vi kan se av dagens folkvaldas hantering av grundlagen och respekten för demokrati och medborgare är att den skiljer sig starkt från vad som gällde perioden från demokratins införande fram till 1980-talet.


Trots att en stor del av riksdagsledamöterna var arbetare, torpare och bönder utan annat än folkskola var de mer bildade än dagens riksdagsledamöter. Och då menar jag bildning i dess bästa mening. De hade en respekt för grundlagen som de såg som det främsta värnet av demokratin.


Trots att vi under denna tid haft minoritetsregeringar förföll de aldrig till att ändra eller gå emot Grundlagen för att därigenom nå egna partipolitiska syften. Dagens riksdagsledamöter är inte bara obildade och vulgära i hanteringen av Grundlagen.


Det är ställt utom allt tvivel med hänsyn till hur de agerar att såväl partiet som riksdagslön och pension har företrädesrätt i förhållande till grundlagen. Därför är de vilket nu visat sig beredda att bryta mot grundlagen oavsett vilka konsekvenser det får för medborgarna och demokratin.


Såväl Tage Erlanders som Olov Palmes uttalade farhågor för hur regerings/ riksdagsledamöters intellektuella nivå hela tiden försvagas har förstärkts de de senaste 20 åren och inte minst i den nyligen gjorda uppgörelsen. De som gjort den måste betraktas som obildade och moraliskt tvivelaktiga.


Vi har också fått se och höra hur en partiledare gjort lögnen till sitt främsta redskap. Den upprepade lögnaktighet vi fått ta del av från Stefan Löfven i stora och viktiga frågor borde åtminstone få någon ledamot att reagera om de verkligen tar avstånd från denna form av retorik och brist på sanningslidelse.


Men inte ett knyst har hörts från vare sig dessa eller från medierna som aldrig missar ett tillfälle att anklaga SD hur små kornen än är! Och hur skall vi kunna känna respekt för en före detta statsminister, Fredrik Reinfeldt, som uttalar sig så här.


På tal om invandringen sa han: "Är det här ett land som ägs av dem som har bott här i tre eller fyra generationer eller är Sverige vad människor som kommer hit mitt i livet gör det till att vara och utvecklar det till"?

 

För mig är det självklart att det ska vara det senare och att det är ett starkare och bättre samhälle om det får vara öppet. Därefter menade han att svenskarna är ointressanta som folkgrupp och att det i stället är invandrarna som skapar det nya Sverige. Det är vad de gör av Sverige som är Sverige. Kan man tydligare visa sitt förakt för sitt eget folk.

 

Ett folk som fyllde världen med häpnad och beundran genom skapandet av det unika folkhemmet. Det folk som offrar mycket av sin egen välfärd för att hjälpa. Det folk som genom idoghet och arbetsamhet skapat ett land som tar emot fler flyktingar än flertalet. Det folk som kanske är generösast av alla att hjälpa.


Samtidigt nämner han inte att han och hans regering totalt misslyckats i integreringen av de nya medborgarna så att sysselsättningsgraden för dessa är den lägsta i Europa. Man kan ju istället ställa frågan, ”Vad vore Sverige om dagens invandrarna skulle stå för dagens och morgondagens utveckling av Sverige”?

 

Det är bara att vänta och se. Vad gäller t ex, partikonstellation eller regeringskonstellation. I det senare fallet är regeringen Löfven mindre än Alliansen etc. Som sagt bara att vänta på konflikterna, de kommer.

 

 

Olle Ljungbeck

 

 

Källa & Länk:  EXPOL

 

 

 

 ANNONS
Av Anders Leander - 31 december 2014 12:002015 är SÄPO inte längre underställda polisen, utan istället en myndighet direkt under regeringen.

En regering som nu regerar mot en opposition, lika svag som i kommunistländerna Nordkorea, forna DDR eller Irak under Saddam Hussein.


 


Länk till:   Videoklipp


 

Granskning Sverige ringer till SÄPO och frågar vad de gör om denna samlingsregering beslutar att t ex storma SD:s kansli?

 

Svaret är att Sverige är en parlamentarisk demokrati och där händer inte sådana saker. En garanti som, med decemberöverrenskommelsen i färskt minne, får ses som ytterst svag. Steg för steg verkar svensk demokrati ätas upp inifrån av mörka kommunistkrafter, utan att etablissemangsmedia rapporterar om det.

 

Politiseringen av SÄPO är troligtvis ett av de största hoten mot svenska folkets frihet och dess demokrati. Vi passar på att fråga varför man t ex skickar ut SÄPO för att undersöka en förmodad olyckshändelse i Eskilstuna, bara för att det var en moské som råkade brinna upp.

 

När granskning Sverige ringer blir bemötandet kort och stressat. Det dröjer inte många minuter innan samtalet avbryts.


Det verkar inte längre finnas några garantier för något i Sverige. Vad finns det för garantier att t ex inte islamska staten-lojala socialdemokratiskröstande muslimer kvoteras in på SÄPO?

 

Vad garanterar att regeringen, som nu bara har en 13 procentig opposition, inte använder SÄPO för att t.ex ”utrota nazism”.


Något som verkligheten skulle innebära att alla som accepterar att svenska folket finns, åker i fängelse utan att ha begått något riktigt brott?

 

Det är dax för dig som vanlig medborgare att ringa och ställa de obekväma frågorna till etablissemanget innan det är för sent.

 

Hör av dig till granskningsverige@gmail.com. Om inte DU ringer och frågar, kanske våra barn aldrig får uppleva demokrati i Sverige.Källa & Länk:   Exponerat

 

 

ANNONS
Av Anders Leander - 27 december 2014 17:15Vi kan nu fråga oss vem av partierna som är mest ”brunt”. Ja inte är det då SD som står upp för folkets väl och talar sanning, utan det är den nybildade sexklövern som nu kopierat Adolf Hitlers Fullmaktslagen, (tyska Ermächtigungsgesetz) som kom 1933. Kanske Löfven har hittat några gamla papper från sin farfar som var nazist och fått insperation.

 

Man kan även se detta som en ren statskupp och jämföra likheterna med Hitlers fullmaktslag.

 

Frågan är också om fullmaktslagen gäller, då Anna Kinberg Batra inte är vald partiledare ännu och om hon får skriva under ett sådant avtal.

 

Gott folk det är nu man kan ha inbördeskrig och vi har rätt till det med. Folkrätten är nämligen på vår sida.

 

 


Likheten är slående mellan nazitysklands Hitler och DDR-Sveriges sexklöver. SD går mot storslam i valet 2018.


Fotnot: Bilden överst är ett fotomontage av eXponerat


 

Från Wikipedia:

”Fullmaktslagen (tyska Ermächtigungsgesetz) var en lag som antogs av den tyska riksdagen den 23 mars 1933 och som trädde i kraft dagen därpå. Lagen, vars formella titel var Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (”Lagen om avhjälpande av folkets och rikets nöd”), innebar att Tysklands rikskansler Adolf Hitler blev högsta lagstiftande organ. Hitler blev därmed Tysklands diktator.

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) hade tillsammans med Tysknationella folkpartiet (DNVP) absolut majoritet för lagens antagande, men man behövde två tredjedels majoritet. Genom att förbjuda Tysklands kommunistiska parti (KPD), hota socialdemokratiska ledamöter och ge lösa löften till Centrumpartiet (Z) kunde lagen antas med 441 röster för och 94 emot. I och med detta var Weimarrepublikens tid definitivt slut.”

Jämför detta med gårdagens ”Decemberöverenskommelsen”. Annie Lööf som ville lagstifta bort att man kunde rösta på en annan än sin egna budget. Det kan nästan likställas med att förbjuda ett parti att rösta alls, eftersom SD aldrig skulle få egen majoritet med sin budget.

 

Och precis som i Tyskland, där man hotade ledamöter och gav lösa löften, så har även detta skett i Sverige. SD-politiker hotas och till och med misshandlas till tystnad för att lämna partiet och Löfven ger lösa löften stup i kvarten som han aldrig håller.

 

Likheten är slående mellan nazitysklands Hitler och DDR-Sveriges sexklöver. SD går mot storslam i valet 2018, om det nu ens blir något val?? Denna uppgörelse gäller ju fram till valet 2022.

 

 


 Källa & Länk:   Exponerat

 

 

Av Anders Leander - 20 december 2014 00:45Nivån på nyhetsrapporteringen från den skattefinansierade Sveriges Radio håller, enligt många, mycket låg klass redan som det är. Hånfullheten i sociala medier över nyhetsbevakningen av Ulf Lundels senaste utspel, om att ingen skall få spela ”hans” låt ”Öppna landskap”, om SD får över 20 % i valet i mars, vet inga gränser.

Är detta verkligen en nyhet undrar många? Låten, som spelades in 1982, och är ett plagiat på Lars August Lundhs vårsång ”Hör hur västanvinden susar”.


Granskning Sverige ringer för att höra om nyhetsbevakningen om Ulf Lundells förbud mot sin egen text från 1982 och en melodi från 1800-talet, var allvarligt menad från SR, eller om det var ett skämt?


Naturligtvis är juristen mycket seriös, i sin plikt att uppfylla varje politiskt korrekt nyck från en beramad etablissemangsnarr.

 


Länk till:  Intervju

 

 

 

Källa & Länk:   Exponerat

 

 

 

Av Anders Leander - 9 december 2014 05:45Granskning Sverige ringer till hovet och frågar om hur Kungen ser på Nobelstiftelsens agerande mot Sverigedemokraterna, ett folkvalt parti med nästan en miljon väljare bakom sig. Svaret är att han tydligt markerar mot Nobelstiftelsen.

 

 

                                                                                                                       Foto: Leif R Jansson

 

 

Granskning Sverige har avslöjat hur nobelkommittén, som anordnar nobelfesten, konsekvent vägrar ta avstånd från socialismen och kommunismen, historiens mest blodiga ideologi, med mer än 80 miljoner människoliv på sitt samvete. Granskning Sverige har visat hur samma kommitté inte ser några som helst problem med mångkultur, passbedrägeri, bidragsfusk och människosmuggling.


Nobelfestens huvudattraktion är Kungafamiljen. Vi ringer hovet och frågar varför Kungahuset gynnar en stiftelse som leder mobbningen av nästan en miljon svenskar.


Hovets informationschef Margareta Thorgren svarar att Kungen markerar genom att bjuda in alla folkvalda på sina politikerträffar.


Några av socialismens kärnvärde är nedbrytandet av västerländska traditioner, daltande med riktiga brottslingar, systematiserat lögnande, hyllningar av det objektivt fula och ett ofattbart hat mot svenska folket. Det visar sig att Kungen idag, står upp som en stark och vacker representant för vanliga människors längtan efter rent spel och stolthet över tradition och ursprung. Den västerländska civilisationens hövlighetskodex, påbjuder dock att man inte bufflar runt, utan att man markerar sin hyllning till folkviljan med värdighet.


Kommunister och socialister, som vissa i Nobelstiftelsen hyllar, pratar ofta om demokrati. Men historien och nutiden visar att socialister aldrig respekterar folkviljan. Istället vill de, genom strategiskt maktövertagande, dupera folket att följa socialismens vilja. Kungahuset, som lämnade över sin nästan 1000-åriga mattradition till folket, visar sig alltså vara mer ärlig i sin tro på demokratin, än dom karriärister, som utnämnt sig själva till maktpersoner inom t ex nobelstiftelsen.


Alla dessa röda politiker och journalister, som med hjälp av personer ur maffian, försökt förinta kungahuset, ofta med argument, som att Kungen inte skulle vara demokratiskt vald. Verkligheten visar dock att Kungen verkar vara betydligt mer värdig att representera alla svenskar, än dom märkliga stadsministrar, som fått sina chanser sedan 1970-talet. Kanske är det den värdigheten som åsyftas i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och som svenska politiker, inklusive nobelkommittén, har missuppfattat, både översättningsmässigt och innehållsmässigt.


 

                    Länk till: YouTube

 

 


Källa & Länk:  Exponerat

 

 

 

Av Anders Leander - 16 september 2014 14:00


Detta oroande inlägg fann jag på Facebook: ”En liten fågel kvittrade i mitt öra”.


Regeringen har tillsatt en grupp som utreder expropiationslagen, om den kan genomföras. Vet ni vad det innebär. Jo att en grupp utreder vilket boende ni har, hur stor plats ni har? Har ni sommarstuga mm.

 

 

 

Det finns inte plats för alla bidragstagande flyktingar som väller in i landet, då tvingas dom till detta. Det innebär att du får ett pris för din fastighet som gruppen anser skäligt, inte vad den är värd. Det innebär att du själv är med o betalar för att din fastighet tas ifrån dej, detta till en kostnad som du får stå för”.

 

Därför vill vi påminna om Julia Caesar:s krönika i Snaphanen: Söndagskrönika: Egen härd är inte din:

”Egen härd är guld värd.


Är du en av de lyckliga ägarna till Sveriges omkring 565 000 fritidshus?


Har du sparat och gnetat för att förverkliga din dröm om en stuga som din oas i livet, eller är den ett kärt arv?
Ett hus som du har snickrat på och ägnat din omsorg varje ledig stund?


Då ligger du risigt till. Fritidshusen är den bostadsreserv som staten kommer att beslagta allra först om flyktingströmmarna till Sverige ökar till ännu mer ohanterliga nivåer.


Den statliga Hot- och riskutredningen drog redan för tjugo år sedan upp riktlinjerna för hur landet ska hantera massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige.


Så kallad ”rekvisition”, det vill säga statlig konfiskation av svenska folkets fritidshus, blir i ett sådant scenario nödvändig, enligt utredningens delbetänkande från 1993, (SOU 1993:89).

Förslaget lades den gången på is utan åtgärder. Men planerna finns kvar i de statliga arkiven, och verkligheten kryper allt närmare det värsta scenariot”.


Läs hela krönikan och var vaksamma till vad som sker i kommunerna. 

Källa & Länk:     Exponerat

 

Av Anders Leander - 2 augusti 2014 07:45

 

Tulltjänstemännen vid landets gränser blir färre – medan de kriminella invandrarna blir fel. En totalt galen utveckling alltså. Facket varnar för att personalbrist leder till en osäker arbetsmiljö och att misstänkta smugglare släpps in utan kontroll.

 

Smärtgränsen är nådd. Vi stoppar inte alla bilar som vi skulle ha stoppat, säger Björn Hartvigsson, ordförande för tulltjänstemännens fackförbund Tull-Kust enligtkristianstadsbladet.se.


Att de anställda i gränsskyddet i hela landet blivit färre sedan 2008 beror dels på stora pensionsavgångar, dels på att Tullverket sedan dess prioriterar underrättelsearbete.


- När vi gör en kontroll ska vi ha mer information så att vi oftare prickar rätt, säger Lars Kristoffersson, biträdande chef för Tullverkets brottsbekämpning.


Facket menar att de olika verksamheterna går hand i hand.


- Hur mycket underrättelse vi än har, hjälper inte det om vi inte har folk vid gränserna, säger Björn Hartvigsson.


En tredjedel av Tullverkets narkotikabeslag görs vid Lernacken på Öresundsbron i Malmö. Efter att ha ökat i flera år, minskade beslagen under 2013 – något facket menar beror på att färre jobbar. Nu tittar Tullverket på hur resurserna kan omfördelas under 2015, så att fler tjänster förläggs till gränskontrollstationerna.


- Vi kan nog inte bli färre än vad vi är i dag på gränsskyddet. Men det beror ju också på vilken ambitionsnivå vi ska ha, säger Lars Kristoffersson.


Nyligen blev även polisen i invandrartäta Koppargården i Landskrona ålagd att inte gå ur sina bilar och hindra brott. De ska i stället sitta i bilarna och anteckna allt och sedan lämna stället. Allt för att inte ”reta” upp invandrargäng som kan leda till upplopp.


Enligt hd.se ville Polisledningen i Landskrona också bjuda in kriminella till samtal – något mer patetiskt får man väl leta efter.Detta är det Nya Reinfeldtska Sverige – en utveckling som kan avskräcka vilken hederlig medborgare som helst att finnas kvar i landet.

 

 

VÅRT NYA SVERIGE!Källa & Länk:  Exponerat

 

Av Anders Leander - 26 maj 2014 20:00

 

 

Aneth Amundsson är en modig tjej som vågar gå ut på sin Facebook för att berätta om sitt nyss upplevda helvete som ingen kvinna någonsin borde få uppleva. Och åter igen var det invandrare som utförde våldtäkten.

 

 

 

Igår natt/idag morgon hände något som jag inte trodde skulle hända, Jag blev indragen av två män in i skogen för att jag inte ville ta av mig kläderna, de slog ner mig och sparkade på mig tills jag inte kunde röra mig, sen våldtog den ena mannen mig den slog han mig medvetslös , när jag smått fick medvetandet tillbaka upptäckte jag att andra mannen våldtog mig oxå , jag började försöka krypa därifrån men fick en spark i munnen, de körde en mörk blå bil, vet dock inte märket tror de var en bmw, de var inte svenskar.

 

Hjälp mig o alla andra att hitta dessa två så de inte kan göra detta igen! Detta är inte okej! O snälla fråga för fan inte hur jag mår, 8 timmar på akuten med dom smärtorna, ni kan nog räkna ut hur jag mår! Men ett sånt här beteende är inte okej! Stoppa dom! Jag har redan börjat de har kollat dna under naglar o sånt o andra undersökningar så förhoppnings vis får vi reda på vem dessa två idioter är!!”Källa & Länk:   Exponerat

 

 

Presentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

50 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020
>>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Blogkeen
Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Bloglovin'

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se