Anders Leander i MÖNSTERÅS

Inlägg publicerade under kategorin Bloggat

Av Anders Leander - 3 maj 2014 08:31

 

 

STOCKHOLM Den sionistiska och svenskfientliga kartläggningsorganisationen Expo har i åtminstone två år huserat på hemlig adress. Nu har dock basen för deras smutsiga verksamhet avslöjats. Se karta:   "Gustavslundsvägen 151 F, Bromma, Stockholm"


 

                      Svenskfientliga Expos lokaler.                                                          Foto: Nordfront


Den statsunderstödda, svenskfientliga och sionistiska kartläggningsorganisationen Expo har under många år trakasserat oliktänkande, nationalister och dissidenter i syfte att stigmatisera dessa och skrämma dem till tystnad.


Detta har gjort organisationen mycket impopulär och på grund av den avsky som många känner gentemot Expo och dess medarbetare så har man sedan drygt två år tillbaka huserat på hemlig adress som få har känt till.


Nu kan dock Nordfront avslöja att kartläggningen och trakasserierna av oliktänkande svenskar sker ifrån Gustavlundsvägen 151 F (på plan 4 och 6), i Bromma, Stockholm. Adressen är bekräftad som den korrekta av den statliga myndigheten Svenska Institutet (SI), som av misstag råkat skriva ut Expos adress i ett pressmeddelande.


Stiftelsen Expo finansieras bland annat med pengar från avlidna svenskar utan arvingar, pengar från judiska riskkapitalister, skattemedel från olika myndigheter och donationer från företag och stiftelser.

Samtliga anställda på Expo får sekretessmarkering, det vill säga skyddad identitet. I styrelsen för Expo sitter bland annat juden Robert Aschberg och den ökända politikern Mona Sahlin.


Exakt hur många svenskar Expo har i sina omfattande kartläggningsregister är oklart, klart är dock att mycket har kommits över genom kriminell verksamhet som dataintrång och liknande metoder. Enligt Expo själva handlar det om drygt 25 000 dokument som man har i sitt ”digitala arkiv”, och som man bygger på hela tiden.

Länk till NF:  Här kan ni läsa  Nordfronts avslöjande i sin helhet.
Källa & Länk:  Realisten

ANNONS
Av Anders Leander - 29 april 2014 21:45

 

 

400 MILJONER? När de lägger ned över 250 MILJARDER på invandrade terrorister? (S) är verkligen inte i verkligheten, mer rimligt hade varit tvärtom, och varför inte sätta en budget på hela 400 KRONOR för de som sitter och snyltar på statskassan i regeringen? DET om NÅGOT är verkligen rimligt, att verka för nationen skall vara ett kall, inte en mjölkkossa till den personliga plånboken.

 

 

                      Stefan Löfven                                                                   Foto: Fredrik Sandberg/TT

 


Det svenska försvarets grundläggande verksamhet måste stärkas snabbt. Det anser Socialdemokraterna, och föreslår en extra satsning på 400 miljoner kronor redan i år på övningsverksamhet och materiel.

Förslaget kommer i vårbudgeten, skriver partiledaren Stefan Löfven och försvarspolitiske talesmannen Peter Hultqvist på DN Debatt.

De pekar ut Rysslands agerande i Ukraina som ett allvarligt hot mot den europeiska säkerhetsordningen. 
Källa & Länk:  di.se
 
 
ANNONS
Av Anders Leander - 28 april 2014 11:15

 

How Islam is Taking Over The World: Islamization Explained!

 

 

 


Länk till video:  Tryck härKälla & Länk:   jewsnewsAv Anders Leander - 26 april 2014 11:54


Det här har många väntat på. Ett förslag har lagts fram av socialsekreterare Anders Wilhelmsson, enligt Hallandsposten. Han menar att svenskar nu frivilligt eller med tvång måste öppna sina fritidshus för invandrare.

 

 

 

En god svensk förväntas överlåta en del av sin egendom till andra länders medborgare som kommer hit. Annat anses numera vara främlingsfientligt. Om svenskarna inte klarar av reproduktionen själva, får de bidra med tak och försörjning till de som skall hjälpa oss med arbetskraft för att flytta runt våra gamla. Förslaget visar hur framsynt vår regering var då den för några år sedan ändrade lagen så det är möjligt att expropriera fritids- och andra fastigheter för att ge bostad åt nya svenskar.


– Frivilligt är bäst, men det behövs något radikalt. Det står i regeringsformen att expropriation får ske om det är angeläget för allmänhetens bästa och jag anser att bostäder och integration åt de här människorna är viktigare än att ta mark för att bygga en väg, framhåller Wilhelmsson för Hallandsposten.


Bäst är ta steget fullt ut menar jag. Börja med våra husvagnar. De bör snabbt ställas till hemlösa utlänningars förfogande. Genom bilregistret har myndigheterna tillgång till nödvändiga uppgifter om vagnar och ägare. Här finns en stor uppgift för våra Cecilior att arbeta med i EU. Ett nytt TV-program Bolotten kan påskynda omställningen med vinster som fördelas till några som frivilligt lämnat husvagnar eller fritidshus till bättre användning.


En Solidaritetsfond bör inrättas. Varje arbetande svensk skall med tilläggspensioner som förebild, avsätta en del av sin lön till Allmänna Solidaritetsfonden under inflytande av den anställdes fackförening. Fonden skall stödja nysvenskar som bor i f. d. fritidshus och husvagnar.


Likt friggebodar som fick sitt namn av en framsynt politiker, bör denna nya bostadsform döpas efter idégivaren Anders Wilhelmsson till ett något förenklat svenskklingande namn (förlåt uttrycket) VILHEM. I första hand bör områden som Särö, Marstrand, Smögen, Sandhamn och fritidsområden i Stockholms skärgård anpassas för nya Vilhem.


Det är större, välutrustade fritidshus som i första hand efterfrågas. Ny befolkning behövs i Sverige. Det är de flesta partier eniga om. Därför är det bra att Wilhelmsson väckte frågan innan valet, så du kan fråga ditt parti om de tror på frivilligt överlämnande av fritidshusen eller om de vill och anser att vi behöver ta till expropriation.


Förslaget är bra för det drabbar inga fattiga och tänk vad arbete detta kommer skapa med att blåsa liv i döda fritidsområden off season.


Jan Ivarson

 

 

Källa & Länk:   Honesty for you

 

 

Av Anders Leander - 25 april 2014 17:30

 

Kartläggning ska visa vad invandringen kostar Kalmar


 

Bilden ovan visar några få rader ur en lista över ersättningar som Migrationsverket betalat ut till Kalmar kommun för att täcka invandringsrelaterade kostnader. Riksdagsmannen Thoralf Alfsson arbetar för närvarande med att kartlägga vad invandringen kostar i Kalmar län.

 

Riksdagsledamoten Thoralf Alfsson (SD) har börjat utreda vad invandringen kostar per år i Kalmar län. – Det drar iväg mot mellan 500 miljoner och en miljard kronor, säger Alfsson till Fria Tider.

 

Igår publicerade Thoralf Alfsson, sverigedemokratisk riksdagsledamot från Kalmar, ett kort utdrag ur en längre lista över invandringsrelaterade kostnader i Kalmar kommun på sin blogg.

I dokumentet redovisas ett trettiotal kostnadsposter som tillsammans uppgår till drygt 16 miljoner kronor.

”Schablonerättning.”

”Extra ersättning.”

”Bidrag till grupphem.”

”Ers t kommun, överenskommelse ensamkommande barn.”

”Ekonomiskt bistånd.”


Så lyder några av det trettiotal kostnadsposter som redovisas i dokumentet. Tillsammans blir det drygt 16 miljoner kronor.


Det är belopp som Migrationsverket har betalat ut till Kalmar kommun som kompensation för olika invandringsrelaterade kostnader, förklarar Thoralf Alfsson när Fria Tider ringer upp. Det är inte på långa vägar frågan om någon uttömmande förteckning över alla sådana kostnader i kommunen utan bara ett litet smakprov på hur det kan se ut, understryker han.


– Det är bara en skärmdump på en del av ett dokument som jag lade upp på bloggen.

Alfsson arbetar för närvarande med att försöka få en bild av hur mycket invandringen kostar i länet.

– Jag håller på med en större sammanställning för alla Kalmar läns kommuner, alltså sådana kostnader som man kan få fram från olika myndigheter, berättar han.   


Alfsson har hämtat in underlag för sammanställningen från bland annat Domstolsverket, Kriminalvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, åklagare och polis.


– Jag tänker också försöka ta fram kostnader för asylboenden som drivs av privata företag, typ Bert Karlssons verksamhet. Hur mycket har de fått i bidrag?


Ambitionen är att få fram en totalkostnad för hela länet, men även kostnader för varje enskild kommun. Uppgifterna ska sedan redovisas i en broschyr som SD:s kommunföreningar i länet kan distribuera inför valet. 


– Vi har tänkt att vi ska ha det här färdigt i sommar. Antagligen går det ut någon gång i mitten eller slutet av augusti, för att skapa lite debatt någon månad före valet. Men det är upp till varje kommunförening att bestämma om de vill använda materialet eller inte, säger Alfsson.


– Jag är ju petad från riksdagslistan så nu lägger jag min energi på det lokala i länet och kommunen.

Alfsson sitter i kommunfullmäktige i Kalmar och har gjort det sedan 2006. Han är första namn på SD:s lista i kommunen och räknar med att sitta kvar efter valet.


Att bena ut vilka kostnader som är hänförliga till invandringen är ett komplicerat och tidskrävande arbete. Alfsson samlar för närvarande in underlag för sina beräkningar och har ännu inte kommit fram till någon totalsumma. Men han bedömer att det handlar om avsevärda belopp.


Bland de större kostnadsposterna finns utbetalningar av ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag) och så kallade etableringsersättningar.


Alfsson försöker också få med mindre kostnadsposter som inte framgår direkt av färdig statistik. Han nämner till exempel att polismyndigheten i Kalmar har minst fem poliser som huvudsakligen arbetar med att bistå Migrationsverket med utvisningar och transporter av asylsökande utlänningar.


– Börjar man summera de här sakerna inser man snart att det drar iväg mot mellan 500 miljoner och en miljard kronor per år bara i Kalmar län.Källa & Länk:    FriaTiderIntressant och märk väl, detta är bara Kalmar län som Thoralf redovisar för. Det skulle vara kul att få veta vad alla län i hela sverige spenderar på invandringen. Min gissning är runt 350 miljarder eller mer.

 

 

Av Anders Leander - 24 april 2014 13:49

 

 

EKONOMI. Efter sanktionerna mot en Moskva-baserad bank fick många ryssar på semester plötsligt uppleva att deras Visa- och Mastercard-kort inte längre fungerade. Nu planerar Ryssland att utveckla ett eget kreditkortssystem.

 

 

Josh Kenzer/CC-BY-NC-SA

 

Syftet med systemet är att minska beroendet av de västbaserade kreditkortsbolagen. Utvecklingen av de nya korten, som stöds av landets populäre president Vladimir Putin, kan vara klart för användning redan om några månader.

I januari låg den ryska regeringens tillväxtprognos för 2014 på 2,5 procent, men nu ligger prognosen på 0,6 procent, till följd av västliga reaktioner på Ukrainakrisen.Källa & Länk:  FriaTider

 

Av Anders Leander - 22 april 2014 10:15

 

 

Texten nedan är en artikel från Hallandsposten 19.4.2014 Tyvärr kan man inte läsa den där utan prenumeration.


Det är orättvist att sätta nyanlända flyktingar i hyresområden där förhållandena redan är ansträngda med utanförskap och arbetslöshet. Det anser en tjänsteman som vill att kommunen tvångsinlöser småhus och bostadsrätter för flyktingarnas behov. 

   

Det är i ett färskt ett brev adresserat till kommunstyrelsen som socialsekreterare Anders Wilhelmsson, på utbildnings- och arbetsmarknadsenhetens avdelning för ekonomiskt bistånd, skriver att Halmstads kommun bör expropriera bostäder på småhus- och bostadsmarknaden för att försörja flyktingmottagandet med bostäder. Syftet är att rättvisare fördela användandet och utnyttjandet av bostäder som annars mest drabbar hyresrätter.


–Jag har tänkt länge på hur fel det är att ständigt sätta de här människorna i miljonprogramsområden med hög arbetslöshet och utanförskap samtidigt som folk i innerstaden och i många villaområden lever helt segregerat i en värld av vit arbetande medelklass, säger Anders Wilhelmsson.


Genom att kommunen införskaffar, genom expropriering men helst på frivillig väg genom inköp eller avtal med bostadsrättföreningar eller småhusägare, andra typer av bostäder i fler områden skulle integrationen bli både bättre och mer solidarisk.


–I stället för att hamna i samma områden skulle de som kommer hit direkt komma in i nya miljöer och barnen spridas i olika skolor. De kan knyta nya kontakter och kommer in i ett annat socialt sammanhang med svenskar. I dag är det de som redan är svaga i utsatta områden som solidariskt får ställa upp för dem som kommer, menar Wilhelmsson.

Det svenska samhället ser annorlunda ut i dag och är mer mångkulturellt och blandat än tidigare, vilket dock inte syns i många av bostadsområdena i Halmstad. När kommunen nu ska ta emot 450 nya flyktingar och asylsökande plus anhöriga till flyktingar som har kommit eller kommer så måste fler ställa upp och göra mottagandet möjligt.

–Det här är ett förslag, men också ett rop om att nu måste politikerna tänka i nya breda banor om vi ska lösa det här. Vi har en tankecensur där vi utgår ifrån att det där går ju inte, men visst går det om vi försöker.


Att expropriera, det vill säga att tvångsinlösa egendom för kommunens räkning, kan låta extremt och Anders Wilhelmsson är medveten om det.


–Frivilligt är bäst, men det behövs något radikalt. Det står i regeringsformen att expropriation får ske om det är angeläget för allmänhetens bästa och jag anser att bostäder och integration åt de här människorna är viktigare än att ta mark för att bygga en väg.


Förhoppningen är att väcka en tanke.


–Att det går så långt att de tar mig på orden och exproprierar hus tror jag inte är realistiskt. Men kanske öppnar de ögonen och hittar nya ställen på bostadsmarknaden. Dystopin är att allting fortsätter precis som vanligt.”Källa & Länk:   http://gruvmor.wordpress.com/Av Anders Leander - 21 april 2014 07:00

 

 

 

Nya problem rullas upp inom Röda Korset.

 

Ordföranden i kretsen Uddevalla polisanmäls nu för sina val att placera pengar i externa bolag, i så kallade lån. Pengarna har nämligen Röda Korset inte sett röken av sedan dess.

 

 

Dålig investering. Den lokala Röda Korset-ordföranden i Uddevalla satsade 1,5 miljoner i riskbolag.

Ett av dem har gått i konkurs.                               Foto: Cia Karlsson. Fotograf: Cia Karlsson

 


 Åh nej, inte nu igen, säger Berit Persson, 70 år och engagerad i Dragsmarks Röda Korset-krets.Hon har precis fått höra att Roger Pettersson, ordförande för Uddevallas Röda Korset-krets, enligt egen utsago, har placerat föreningens pengar i högriskbolag. De 1,5 miljoner kronorna verkar nu vara försvunna och ordföranden är polisanmäld av Röda Korset centralt.Berit Persson och många andra Röda Korset-veteraner runt om i regionen har fortfarande skandalen i färskt minne då Johan af Donner svindlade organisationen på enorma belopp.Sedan det som hände i Stockolm har det varit svårt att få nya medlemmar, berättar hon.– Här ute i Dragsmark är vi fem, sex damer som håller ihop det. Vi bakar och grejar och har loppis och julmarknad och vi får vara glada om vi får in några tusenlappar.Dragsmark är en liten avdelning bland många i Sverige. Nytt blod är svårt att få in.Så var det även för Uddevallas krets. Tills Roger Pettersson kom under 2011. En 27-åring som kom med hopp om nya idéer och ny energi. Han valdes till ny ordförande för en av de rikaste kretsarna i landet. Uddevalla hade då omkring 200 medlemmar och närmare 11 miljoner på banken, med betydande avkastning varje år.Men det gick inte lång tid innan den nya stilen krockade med den gamla. Den unge ordföranden följde inte de traditionella mönstren, stadgar tolkades olika och en del av de 80-åriga eldsjälarna med många år i föreningen kände sig inte längre välkomna.Under 2012 briserade situationen i ett öppet bråk mellan den gamla ordföranden och den nya.– Allt som hänt det senaste året känns väldigt olustigt. Allt skar sig väldigt snabbt och i dag känner jag mig över huvud taget inte välkommen, sa den förre ordföranden då.– Att gamla medlemmar inte känner sig välkomna är beklagligt. Jag vet med mig att jag tog ett förhastat beslut om en reklamsatsning. Men det har jag tagit ansvar för, sa Roger Pettersson då.Trots den goda ekonomin stod alltså verksamheten lamslagen av de interna konflikterna. Röda Korsets regionala avdelning fick kopplas in för att man överhuvud taget skulle få till en årsstämma i februari 2012.– Det saknades uppgifter som behövdes för att kunna fortsätta. Vi kommer nu att reda ut hur ekonomin ser ut, förklarade Ann Blomquist Ölander, vice ordförande i Röda Korsets regionråd i Västra Götaland.På andra försöket hölls årsstämman. Endast ett tiotal personer dök upp. Roger Persson blev omvald till ordförande och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.– Vi ska försöka skapa ett förtroende i samhället igen. Jag hoppas att allt är genomgånget så att vi kan börja om och få igång en ny verksamhet, sa den omvalde Roger Pettersson.Sedan dess har det varit ganska tyst kring Uddevallakretsen. Tills nu.


När nyheten om de försvunna pengarna når Ann Blomquist Ölander under skärtorsdagen har hon hunnit bli ordförande i Röda Korsets regionråd i Västra Götaland.– Detta känns så tråkigt. Röda Korset har en bra balans i dag igen efter allt som hänt och de problem som varit. Jag har inte fått några signaler från Uddevalla sedan 2012 annat än att allt är som det ska, säger hon.Men frågan som Röda Korset centralt nu ställer sig är om allt verkligen är som det ska.– Antingen är det här ett brott eller en riktigt dålig investering. Vi har nu polisanmält ärendet till Ekobrottsmyndigheten och överlåter till polisen att utreda om det har begåtts något brott. Ordförande har fråntagits firmateckningsrätten, säger Tord Pettersson, ansvarig för förtroendemannadialogen i Svenska Röda Korset.Det han talar om är 1 560 300 kronor som hamnat hos externa bolag och inte kommit tillbaka. I ett pressmeddelande skriver Röda Korset att ordföranden i Uddevalla har beviljat lån på denna summa under 2013 med motiveringen att detta skulle ge god ränta.Men när Bohusläningen ringer upp Roger Persson själv så medger han att det även kan ses som en investering eller placering. Han tycker själv att det kan vara svårt att skilja på detta och på ett lån.– Jag kan bara vara ärlig just nu. Med facit i hand nu så är det ju en blandning av båda två.


Han berättar sedan om bolagen som fått dela på pengarna.– Det är två privata bolag. Det ena är ett investmentbolag och ett annat bolag jobbar med reklamfinansierade produkter. Syftet var att ge bättre avkastning än så som pengarna var placerade innan, på vanliga bankkonton. Ja, du vet ju själv vad bankkonton ger, säger han.Efter lång tvekan säger han två namn på bolag som han menar är bolagen han lämnat pengarna till.– Det ena är ett LTD-bolag, då registrerat i England. Det bolaget är kursat i dag. Men där har jag en mer personlig relation med den kontaktpersonen så jag vet ju om att det fortfarande jobbas på det fast i ett annat bolag. Det är en av anledningarna till att jag en gång ingick i detta, att jag har haft kontakt med personen innan. De fick två tredjedelar av pengarna.


Så det finns en chans att få tillbaka dessa pengar via det nya bolaget menar du?– Ja precis, precis.Vad heter det nya bolaget då?– Jag har tyvärr inget namn på det.Vad personen som han haft kontakt med heter vill han inte gå in på.– Jag vill inte gå in på det, så de råkar illa ut. Jag vill meddela dem vad som hänt först.


Det andra bolaget är svenskt, enligt Roger Pettersson.– De hade en affärsidé som jag tror på. Eller jag ska kanske säga trodde på, nu då eftersom allt är vänts upp och ner. Detta jobbar vi på nu, där har avtalet egentligen löpt ut. De fick en tredjedel av pengarna.


Han säger att det är lätt att vara efterklok.– Jag visste inte att Röda Korset har en policy som säger att pengar ska placeras på lågrisk. I policyn står det även att det ska vara publika bolag, bolag som finns på börsen.- Gjort är gjort, jag får stå för vad som hänt, jag har inte längre förtroendet och kommer att säga upp mitt ordförandeskap.Enligt Röda Korset centralt finns det nu misstankar om bristande förvaltning och oansvarigt agerande. Roger Pettersson har, enligt svenska Röda Korset, beviljat två lån och har därigenom brustit i sitt uppdrag att förvalta föreningens pengar på ett ansvarsfullt sätt.– Vi har agerat snabbt på beskedet från revisorn och vi ser mycket allvarligt på det som har skett. Det står tydligt i våra riktlinjer att alla inom Röda Korset ska ta ansvar för att alla resurser, personella, ekonomiska och materiella, används effektivt och till de ändamål de är avsedda för, säger Tord Pettersson.Tord Petterson säger att lånen anses riskfyllda och bryter mot organisationens förvaltningspolicy. Pengarna skulle dessutom ha betalts tillbaka i början av 2014 men dessa har Röda Korset ännu inte sett röken av.Källa & Länk:    http://bohuslaningen.se/ 

Presentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

54 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020
>>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Blogkeen
Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Bloglovin'

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder

Blandad Rock´n Roll


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se