Anders Leander i MÖNSTERÅS

Inlägg publicerade under kategorin Hets mot folkgrupp

Av Anders Leander - 1 mars 2015 09:31Medeltidskyrkan i Säter norr om Skövde har utsatts för ett hatbrott, rapporterar Skaraborgs allehanda.  

                            Säter kyrka                                          © Svenska kyrkan

 

Bland annat har upp-och-nedvända kors och hakkors ristats in i den gamla kyrkans väggar – en kyrka som har anor från 1100-talet.


Någon har ristat ganska djupt i putsen, det handlar om ett par hakkors och andra satanistsiska symboler på den södra väggen, på båda sidor om huvudingången har uppochnedvända kors ristats in, säger Sören Mårtensson, kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billings pastorat till tidningen.


Man vet inte exakt när skadegörelsen har skett, eftersom kyrkan är obemannad, men man misstänker att det skedde någon gång under förra helgen. Händelsen rubriceras som skadegörelse och hets mot folkgrupp enligt Skaraborgs Allehanda.Källa  Länk:   FriaTider
Vadå hatbrott och hets mot folkgrupp? De kristna är väl ingen folkgrupp, i alla fall inte enligt JK. Snart dags att tidningar lär sig vad som är hets mot folkgrupp när de skriver sina artiklar.


  ANNONS
Av Anders Leander - 28 februari 2015 20:01Knivsta utanför Uppsala delade för en tid sedan ett antal IS-sympatisörer ut flygblad med uppmaningar om att mörda alla otrogna. Flygbladet anmäldes till Justitiekanslern, JK, som hets mot folkgrupp som nu dock väljer att lägga ned förundersökningen. Att uppmana till folkmord på alla som inte är rättrogna muslimer är enligt JK "Inte att betrakta som hets mot folkgrupp".På flygbladet fanns formuleringar som “de otrognas dagar är räknade”, att de “rättrogna” måste upprätthålla sharialagar, “krossa alla de otrogna som gör motstånd”, “slut upp till de rättrogna och den Islamska Staten!” och “låt svärden vina över de otrognas huvuden och händer”.  


Flygbladet anmäldes till Justitiekanslern som lämnade över prövningen till vanlig åklagare. Nu har åklagaren vid Åklagarkammaren i Uppsala beslutat att lägga ned förundersökningen.


Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon hotar eller uttrycker missaktning mot alla utom de som enligt skribenten är de rättrogna faller således inte in under begreppet folkgrupp. Innehållet i skriften kan därför inte anses utgöra hets mot folkgrupp” skriver åklagaren i sitt beslut.

Fyller Justitiekanslern ens någon meningsfull funktion längre?


Undrar hur vad Justitiekanslern sagt om vi vänt på det hela "“krossa alla de otrogna som gör motstånd”, “slut upp till de rättrogna och den kristna Staten Sverige!” och “låt svärden vina över muslimernas huvuden och händer”.Garanterat att man blivit fälld för hets mot folkgrupp!
Källa & Länk:  Exponerat

  
ANNONS
Av Anders Leander - 4 februari 2015 22:45FP:s bottenkänning: Sänk arbetarnas löner så får invandrarna jobb

 

Folkpartiets partiledare Jan Björklund att lågavlönade arbetare ska sänka sina löner så att invandrare kan få jobb. Vad håller våra politiker på med?? Lönerna i Sverige är redan låga som dom är.

 

     

Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C), Göran Hägglund (KD) 

 


Folkpartiet är därmed det tredje borgerliga partiet som på kort tid krävt lägre arbetarlöner för att ”klara invandringen”. De två tidigare partierna är KD, vilket är förvånande, och C, inte alls förvånande.

 

Så lyssna på den mening som ett alliansparti nu för tredje gången på kort tid vill lyfta som en del av sin integrationspolitik:  ”Ingångslöner ska sänkas så att invandrarna får jobb.”

 

Men snälla Björklund, Lööf och Hägglund. Hör ni inte själva vad det är ni säger?

Vad tror ni folk tänker när de tar emot detta ert budskap? Hur tror ni den lågavlönade arbetaren resonerar när hon eller han blir uppmanad att sänka sin lön så att invandraren kan få jobb?

 

Hur tror Björklund, Lööf och Hägglund att det motverkar rasism och främlingsfientlighet?

Resonemanget är dessutom groteskt felaktigt.

 

Det baserar sig på den felaktiga utgångspunkten att det bara finns en viss mängd arbeten i en ekonomi. Om det kommer hit fler människor så måste vi, eller i alla fall alla lågbetalda arbetare, därför sänka sina löner och tvingas dela med sig av de jobb som finns.

 

Men mängden arbetstillfällen i en ekonomi är aldrig konstant. Mängden arbetstillfällen i en ekonomi anpassar sig alltid på sikt till befolkningens storlek.

 

Om det flyttar två miljoner holländare till Sverige kommer det inte för alltid att gå omkring två miljoner extra arbetslösa här i Sverige och slå dank, generation efter generation, samtidigt som det för all framtid kommer att finnas två miljoner vakanta jobb i Holland som aldrig blir tillsatta.

 

För ytterligare kunskaper kan Björklund, Lööf och Hägglund vända sig till vilken förstaårsstudent som helst i nationalekonomi.

 

Vilken lön som ska utgå är en helt annan sak. Lönen sätts genom förhandling, och kollektivavtal förhindrar att arbetare konkurrerar med varandra genom att erbjuda sitt arbete till lägre lön än någon annan.

 

Detta har ingenting med invandring att göra. Kollektivavtal har varit stommen i svensk lönebildning sedan 1920-talet.

 

Björklund, Lööf och Hägglund ger sig nu på kollektivavtalet som sådant när de kräver lägre ingångs- och lägstalöner och uppmanar därmed arbetare att börja konkurrera med varandra genom att erbjuda lägre löner.

 

Och till råga på allt så har de fräckheten att påstå att skälet är att de invandrare som kommer hit ska få dela på de jobb som finns.

 

Det är faktiskt ganska ruggigt att se hur de tre partiledarnas mångåriga korståg mot lägstalöner och kollektivavtal nu inom loppet av en månad plötsligt bankats in i en integrationspolitik som så uppenbart och så onödigt ställer svenskar mot invandrare.

 

Notera också att det bara är lågavlönade som de tre partierna vill ska sänka sina löner så invandrare får jobb – undersköterskans lön ska ned, inte läkarens. Partireklamutdelarens lön ska ned, inte partiledarens.

 

De tre partiledarna har grävt sig djupt ned i myllan i ett försök att fånga röster av SD.

Det är nog mer troligt att de genom tilltaget snarare förlorar röster till SD.

 

På ett område hamnar Folkpartiet någorlunda rätt. Det är när det gäller språkkunskaper. Betydligt mer måste läggas på den snabba integrationens främsta förutsättning: att lära sig svenska.

 

I övrigt behövs, som de rödgröna också föreslår om de någon gång äntligen blir fri från den hämmande borgerliga alliansbudgeten och börja driva egna frågor, en betydligt mer aktiv arbetsmarknadspolitik.

 

Det vill säga just det som Allianspartierna ägnade åtta år att förstöra.

 

 

Källa & Länk:   Arbetet

 

 

 

Av Anders Leander - 3 februari 2015 18:32Chefredaktören Daniel Wiklander för tidningen Arbetaren anser att vänstern bör ta till vapen om Europa ger nationalister makt. Den annars så omhuldade folkviljan verkar inte längre så viktig för vänstern.

 

  Vänsterextremisten Daniel Wiklander chefredaktör på tidningen Arbetaren


Demokrati är ett luddigt och många gånger olustigt begrepp. I dess renaste form ska det betyda ”folkstyre” och i den moderna demokratiska myten betyder det att folket väljer sina ledare. De som väljs är demokratiskt tillsatta och ”folkets vilja” ska respekteras.

 


Så fungerar det så klart inte i praktiken. När folk väljer ”fel” ökar ropen på att ”folkviljan” inte ska respekteras — ta bojkotterna mot Österrike efter FPÖ:s framgångar eller sanktionerna mot Palestina efter Hamas valseger. Den syndikalistiska veckotidningen Arbetaren väljer att ta sin demokrati ett steg längre — röstar européerna fel så ska de bekämpas med vapen. Chefredaktören Daniel Wiklander skriver i ledarartikeln ”Demokratin hotas från flera håll”:


”Flera av de partier som nu kommer in i Europaparlamentet är sådana som skulle behöva bekämpas med vapen om de någonsin fick verklig makt över våra liv. Jobbik, Gyllene Gryning och tyska NPD är brunskjortor utan några förmildrande drag.”


Läs igenom det några gånger och fundera på vad det betyder. Skulle nationalister vinna ett val så anser Wiklander att dessa ska bekämpas med vapen — de ska skjutas helt enkelt. Så resonerar alltså en av vänsterns profiler och chefredaktören för Syndikalisternas tidning; att tro att han skulle vara ensam om denna inställning vore naivt.

 


Det är viktigt att ha detta klart för sig: De som ser sig som goda demokrater är de som ropar efter förbud när den nationalistiska oppositionen växer — och fungerar inte det så tänker de ta till vapen mot den annars så omhuldade folkviljan.

 


Svenskarnas parti vill inte skjuta de som folket väljer, men kallas ständigt för ”odemokratiska”. Syndikalisterna verkar ha lite närmare till avtryckaren men ses av etablissemanget som goda demokrater. Detta om något synliggör vänsterns definition av demokrati.


 

AV  DEN 1 JUNI, 2014 

 

Källa:  MotgiftAv Anders Leander - 10 december 2014 15:05 I en förhållandevis frispråkig ledare i Göteborgs-Posten beskriver tidningens ledarskribent Malin Lernfelt utifrån egna erfarenheter hur massinvandring och välfärd konkret konkurrerar med varandra.

 

Denna ekonomiska konflikt är något som, sedan SD med sin uppmärksammade och tillspetsade valfilm 2010 förde upp frågan på agendan, ivrigt har förnekats av massinvandringens förespråkare. Oavsett hur många fler skattemiljarder som läggs på invandringen finns det enligt SD-motståndarna ändå lika mycket skattepengar kvar till välfärden.

 

 

Gärna försämrad välfärd till förmån för invandring – bara inte där jag bor, tycker Malin Lernfelt

 

Lernfelts text är bara ett i raden av konkreta exempel på att en offentlig budget inte är något ymnighetshorn och att det får direkta konsekvenser på den samhälleliga servicen när stora summor skattepengar transfereras till mottagande av ett ständigt ökande antal asylanter och deras anhöriga. Texten är också ett exempel på hur det blir annat ljud i skällan när den förda invandringspolitiken gör sig handgripligen påmind i vardagen i de tjattrande klassernas normalt så skyddade reservat.


I sak handlar Lernfelts ledare om hur politikerna aviserat att de ämnar lägga ned en kombinerad för- och lågstadieskola i det välbeställda och pittoreska område i södra Göteborg där Lernfelt bor. Redan innan har det gjorts besparingar och Lernfelt och hennes grannar har ondgjort sig över att sparbetinget medfört att barnen i förskolan och skolan inte får den omsorg och utbildning de har rätt till.


Besparingarna visar sig nu inte räcka till för att fylla de stora hålen i den kommunala budgeten, något som i sin tur beror på stora kostnader för att ta emot s.k ensamkommande flyktingbarn, i praktiken ofta vuxna män i 25-årsåldern från Afghanistan och Somalia men som av outgrundlig anledning anses så oförmögna att klara sig själva att de måste inhysas på boenden där det finns minst lika många personal som boende, dygnet runt.

Lernfelt skriver:


Situationen är ohållbar. Och de bakomliggande orsakerna framgår tydligt. Enligt rapporten handlar det bland annat om en stor tillströmning av ensamkommande flyktingbarn. Senaste året 42 unga skyddssökande. Relativt sett inte många. Men det faktum att varje flyktingbarn, utöver de 1 900 kronor per dygn staten bidrar med, kostar ytterligare ett par tusen (per dygn) som måste tas i från andra verksamheter, skapar en ytterligt olycklig situation då olika skyddsvärda grupper ställs mot varandra. Eftersom lagarna vilka omger skolan och äldreomsorgen inte är särskilt strikta, är det ofta dessa som förlorar striden om resurserna.

Lernfeldt vill eller vågar förstås inte antyda att problemet ligger i ett för stort asyl- och anhörigmottagande – det i särklass största i hela EU – utan skyfflar i stället det ekonomiska ansvaret vidare till staten. Lernfelt inser att den offentliga kommunala budgeten inte är något ymnighetshorn som ständigt är fullt hur mycket man öser ur det. Däremot tycks hon anse att statsbudgeten är det. Lernfeldt förmår inte tänka tanken till slut.


Den korttänktheten gäller även det faktum att det inte bara är i Lernfelts kommun som lokalpolitikerna brottas med den här underfinansieringen för ett allt större asylmottagande. Var varannan svensk kommun befinner sig i exakt samma situation. Det är i grunden samma svenska folk som fyller på den statliga skattkistan som fyller på de kommunala. Om ännu mer pengar i statsbudgeten ska föras över till områdena migration och integration måste annat stå tillbaka, precis som i Göteborg.


Detta vill Lernfelt inte låtsas om. Än mindre vill hon precisera på vilka områden svenskarna ska stå tillbaka till förmån för fortsatt och ökad massinvandring. I stället avslutar Lernfelt sin jeremiad i eget intresse med en brasklapp om öppna hjärtan och öppna gränser och förmaningar om risk för främlingsfientlighet. Klämma åt nån asylbaron som skor sig på invandringen kan man dock gott göra, anser Lernfelt indignerat.


Kontentan är att massinvandringen gärna får skapa kaos på andra håll i landet – så som den sedan länge gör i flertalet stadsdelar i Lernfelts eget Göteborg, exempelvis Bergsjön, där det nu slås rekord i gängskjutningar och den grova organiserade gängkriminaliteten skenar bortom polisens kontroll. På Lernfelts bakgård ska det däremot vara rent. Det får staten allt ta och se till. Har man betalt dyrt för att köpa sig fri från de negativa effekterna av det mångkulturalistiska massinvandringsexperimentets sociala ingenjörskonst ska man inte behöva stå ut med sånt här.
Källa & Länk:  Avpixlat

 

Av Anders Leander - 9 december 2014 10:30Alliansen vill utnyttja nyvalet för att snabbändra grundlagen – så att de kan styra landet utan att ha majoriteten av väljarna bakom sig. Ändringen innebär att SD helt förlorar budget­inflytande – om de inte blir Sveriges största parti. 


 ”Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt”, skriver alliansledarna på DN Debatt.

 

 

Anna Kinberg Batra föreslår NY GRUNDLAG MOT SD

 

 

 


I sin debattartikel föreslår alliansen att grundlagen ändras så att man kan regera trots att man inte har folkmajoriteten bakom sig. En lösning som, trots att den står i strid med det traditionella demokratibegreppet, anses nödvändig för att upprätthålla den generösa invandringspolitiken.Sverigedemokraterna har meddelat att man inte kommer att släppa fram någon regering som inte är beredd att stoppa massinvandringen. Och nu sätter alltså de borgerliga invandringspartierna hårt mot hårt genom att föreslå en ändring av demokratin.”Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt”, skriver alliansledarna på DN Debatt.


Politikerna kräver att förändringar görs i riksdagsordningen så att den nuvarande vågmästarrollen avskaffas, samtidigt som man gör överenskommelser för att förhindra att ett läge som liknar dagens uppstår igen. "Vi är beredda att före nyvalet göra upp om ­reglerna för regeringsbildning och budgetomröstning" skriver alliansledarna i DN.Alliansen kommer inte att delta i en blocköverskridande regering, men bjuder samtidigt in Socialdemokraterna och Miljöpartiet till förhandlingar om att låta en minoritetsregering leda landet med hjälp av den nya och skräddarsydda grundlagen.Källa & Länk:  FriaTider

 

Av Anders Leander - 8 december 2014 01:30Rasisten Hillevi Larsson (S) poserar stolt med Palestinapris där Israel är utraderat från kartan. Undrar vilka som är rasister, om inte socialdemokraterna.

 

 

Socialdemokraten rasisten Hillevi Larsson har fått pris för sitt engagemang i Palestinafrågan! Plaketen består av en karta där Israel är utraderat från jordens yta, vilket Larsson glatt poserar med! Snyggt!


 

Källa & Länk:  Exponerat

 

 

Av Anders Leander - 4 december 2014 16:45

 

Mona Sahlin lovar stöd till muslimska IS-avhoppare, men svenskar som strider i Ukraina skall ställas inför krigsrätt! Vad är det för politiker vi har i Sverige??

För att motverka religiös radikalisering i Stockholms förorter vill Expos styrelseledamot Mona Sahlin införa stöd till IS-avhoppare. Det lovade hon vid ett seminarium i Rinkeby.
Hon har även blivit nominerad till ledare för socialistinternationalen men blev som tur var nerröstad.

 

  

 

ABC har tidigare rapporterat om att ett flertal unga åkt från Järvaområdet för att kriga för terrororganisationen IS. För att förhindra ungas radikalisering i Järva bjöd Islamiska Förbundet in Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, till ett seminarium i Folkets hus i Rinkeby.

 

Dessa extrema och våldsbejakande muslimer ska enligt Mona Sahlin ha hjälp när dom behagar komma tillbaka till Sverige. Hur kan man bara komma på något så vansinningt som det??? Ju tokigare uttalanden som görs av politiker, ju bättre jobb erbjuds dessa svenskfientliga idioter. Vårt samhälle är numera helt upp och ner ju mer PK man är ju bättre är man. Det finns ingen rättvisa och demokrati i Sverige längre, det har 7-klövern sett till.

 

Hur tänker man när man säger att dessa muslimer ska få komma tillbaka till Sverige utan att behöva stå till svars för hemskheter man utfört på befolkningen i Syrien och Irak?

Sedan finns det ett 20-tal svenskar som strider i Ukraina, dessa skall man ställa inför krigsrätt när man får tag i dessa.

 

Då är det inte tal om att de skall ha hjälp, hur tänker man egentligen?? Om det vore samma regler för alla vore det väl okej, nej sverige har bilivit en demokratur eller är iallafall på god väg.

 

 

 

  

 

Presentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

54 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020
>>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Blogkeen
Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Bloglovin'

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder

Blandad Rock´n Roll


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se