Anders Leander i MÖNSTERÅS

Alla inlägg den 8 maj 2016

Av Anders Leander - 8 maj 2016 17:15Medborgare i Schweiz ska rösta om huruvida landet kommer att bli det första landet att garantera en grundläggande månadsinkomst varje månad.

 

 

 

 

 

Schweiziska väljarna kommer att avgöra om varje medborgare och lagligen bosatt kommer att tjäna $ 2600 skattefria per månad, den 5 juni valet.

Sputniknews.com rapporterar:

"Detta är en bra idé," Chloe Hubert, en student vid universitetet i Genève, sade USA Today. "Jag arbetar bara på helgerna, så dessa intäkter verkligen skulle hjälpa."

Schweiz gör att alla förslag som skall placeras på valsedeln, så länge som ett minimum av 100.000 underskrifter erhålls. Denna speciella initiativ satts samman av en grupp av intellektuella.

 
Med tanke på att det är en av de rikaste länderna på jorden, är Schweiz i en unik position att anta förslag som bara har vagt diskuterats i andra länder. Förespråkarna hävdar att en grundinkomst motiverar arbetskraft och stabiliserar ekonomier.

Hela beloppet skulle inte ges till varje medborgare. Om en individ gör $ 2000 per månad, till exempel, de skulle få $ 600 mer av regeringen att se till att de grundläggande inkomst behov tillgodoses. De som tjänar mer än den grundläggande summan skulle inte få en regering stipendium, men $ 2600 av lönen inte skulle beskattas.

Förslaget har sina kritiker.
 
"[Det skulle] äventyras ett system som motiverar människor att arbeta och få utbildning," parlamentariker Raymond Clottu berättade schweiziska Broadcasting Corporation. "Så vi ska försöka förbättra den, inte ta in grundinkomst som skulle förstöra motivationen att arbeta."

Den schweiziska regeringen har varnat för skattehöjningar som krävs för att genomföras för att täcka $ 200 miljarder per år program.

"Betydande nedskärningar eller skattehöjningar skulle behövas för att finansiera denna grundinkomst, som inte kunde ersätta dagens socialförsäkringssystemet helt", sade regeringen på sin webbplats.

Förslaget ses som att ha liten chans att lyckas. Tidiga undersökningar visar att de flesta schweiziska väljarna inte stödja övergången, och med regeringens kampanj mot det, verkar det osannolikt att förespråkarna kommer att kunna samla tillräckligt stöd i återstående månad.

Men även det inte den här gången, samtalet kring en grundinkomst för alla medborgare är få dragkraft, och detta förslag kan bli den första av många att komma.
 
 
 
Källa:      yournewswire 
 
 

 

ANNONS
Av Anders Leander - 8 maj 2016 12:30AVSLÖJANDE. En svensk läkare vid Karolinska Institutet (KI) i samarbete med KTH gjorde ett skrämmande fynd när de undersökte Pandemrix injektionslösning. Mycket höga halter på nanopartikelnivå av de giftiga tungmetallerna arsenik och tenn fanns i vaccinet. NewsVoice fick ett tips om att en svensk läkare sommaren 2011 försökte väcka uppmärksamhet för orsakssammanhanget mellan Pandemrix och narkolepsi. LMV la locket på. Två år senare i april 2013 annonserade Ingemar Persson på LMV via ”Läkemedelsvärlden” att de inte vet varför många fick narkolepsi efter massvaccineringen.


Att problemet förblir ”en gåta” verkar nämligen vara mycket praktiskt. En ”gåta” leder varken till orsakssammanhang eller ansvar. Det betyder att myndigheterna kan begå samma misstag igen, bara ytan ser bra ut.


KI-läkaren larmade i juli 2011 Socialstyrelsen som skickade ärendet till Läkemedelsverket (LMV). Myndigheten engagerade sig påfallande långsamt. Först efter 2-3 månader gick LMV till vaccintillverkaren GlaxoSmithKline (GSK) som gjorde egna tester på ”referensprover” och då hittades inga halter av tungmetallerna. LMV lät även ett laboratorium i Polen undersöka Pandemrix som fann tungmetallerna, men i låga halter.


Det verkar vara oklart om det finns oberoende källor som kan verifiera att ”referensproverna” som undersöktes från början inte var giftfria vaccinvätskor. GlaxoSmithKline riskerar här miljardförluster om giftinnehållet blir allmänt känt. Deras tester är jäviga. 

Läkemedelsverket kände till rester av både tenn och arsenik i Pandemrix

I korrespondensen mellan läkaren och LMV kan utläsas att LMV känt till restmängder av både tenn och arsenik i adjuvanset i Pandemrix.

”Förekomsten av Arsenik i vaccinet bedöms bero på skvalen, som ingår i adjuvanset och utvinns från hajlever, innehåller Arsenik. Arsenikinnehållet i skvalen var känt under utredningen om godkännande av Pandemrix.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 19 aug 2011


”Varken tenn eller arsenik gör förmodligen någon nytta i vaccinet. De finns med i restmängder från tillverkningen av skvalen som ingår i adjuvanset till vaccinet, och utvinns ur hajlever. Restmängderna har varit kända vid utredningen inför vaccinet godkännande. Restmängder från tillverkningen anges normalt inte i produktinformationen [tex FASS]. Endast sådana restsubstanser som kan ge överkänslighetsreaktioner finns med.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 3 okt 2011

KI-läkaren ifrågasätter poängen med förekomsten och ställer en rad mycket relevanta frågor om; nytta, vetenskaplighet, orsak och etik gällande förekomsten av arsenik och tenn i vaccinet.

Det är även anmärkningsvärt att LMV anser att tenn och arsenik inte kan ge ”överkänslighetsreaktioner”. Vilka andra gifter och föroreningar  kan alltså finnas i vaccin som inte redovisas för att de inte anses ge några särskilda ”överkänslighetsreaktioner”?

Inte bara kvicksilver i Pandemrix

LMV besvarar inte läkarens frågor, förutom att Peter Stjärnkvist medger att tungmetallerna knappast gör nytta. Han kommenterar istället utslätande att halterna är under vissa gränsvärden och därför inte kan ”utgöra någon som helst hälsofara”. LMV uppger tex att halten av tenn i Pandemrix understiger godkänd mängd av tenn i modersmjölkersättning på 50 mg/kilo.


Att jämföra mängden av något som ska injiceras i kroppen med mängden av något som intas oralt är dock irrelevant.

Vår matsmältningskanal är försedd med en skyddande slemhinna som kan filtrera bort obehöriga ämnen och mikrober. Vid injektion direkt in i kroppen utsätts den för chock och reaktionerna kan bli ödesdigra. Några droppar injicerad mjölk kan vara tillräckligt för att döda en person, enligt uppgifter.


Det är anmärkningvärt:

  • att LMV kände till förekomsten av tenn och arsenik men ändå godkände det utan att ställa krav på GSK:s framställningsmetoder,
  • att LMV jämför halterna med ”godkända” halter i modersmjölkersättning som om det vore normalt och acceptabelt med tenn och arsenik i mat till spädbarn,
  • att FASS inte redovisar dessa tungmetaller och
  • att GSK överhuvudtaget har en så dålig tillverkningsprocess som innebär rester av tenn och arsenik i vaccin.

Läkaren påpekar i ett mail till LMV:

”Om hälsovådliga ämnen förekommer i colloidal form (dvs nanostorlek) oannonserat i läkemedel som ges under hotfull stress (PANDEMI!), är det då förenligt med våra gemensamma etiska grundregler att i info till allmänheten ange att vaccinet ”inte innehåller några nanopartiklar”?


”Som Du säkert känner till passerar colloidala partiklar obehindrat över BBB [blod-hjärnbarriären], placenta och nervcellers membran. In i den replikerande kärnan. Allt sker ju under förevändning att ”spara antigen” vilket i min värld är liktydigt med att spara utgifter för läkemedelsföretagen. När skedde den glidningen från patientsäkerheten till att säkra utländska läkemedelsföretags vinster?” Källa

KTH vill ej lämna ut korrespondens och provsvar

NewsVoice sökte läkaren och fick efter en tid kontakt, men denne ville inte kommentera undersökningen utan menade att Läkemedelsverket får avgöra sakfrågan. När NewsVoice kontaktar KTH för att få ut korrespondens mellan KI och KTH samt resultaten från testerna svarar KTH att de inte tänker lämna ut några uppgifter, men att beslutet kan överklagas.

”De test som du nämner har utförts vid KTH/ICT-skolan och rör ett prov som har gjorts om det finns kemikalier i ett material. Det finns inga uppgifter om ett projekt vid KTH/ICT-skolan för detta utan man har hjälpt KI med en test. KTH har därmed inga handlingar att lämna ut enligt din begäran.” / Registrator, KTH, 5 april 2013

Undertecknad kontaktade även LMV för att få ut korrespondens i ärendet och fick ut ca 30 dokument. I dessa framkommer att tester genomförts och att frågor ställts, men det finns få bra svar.

Tar myndigheterna egentligen ansvar för vaccinsäkerheten?

Smittskyddsinstitutet skriver på sin hemsida: ”Vacciner som används i Sverige är noggrant testade.” Det är fel. Pandemrix är ett exempel. Det var dåligt testat. Undertecknad var 2009 i kontakt med en mycket insatt person på företaget Crusell som importerade Pandemrix. Denne sa att Pandemrix var alldeles för dåligt testat och skulle därför själv inte ta det. Den uppfattningen verkade var allmän bland anställda på Crusell.

 

 

 

Inte ens när Pandemrix bevisats vara skadligt ställer varken Smittskyddsinstitutet eller Läkemedelsverket några särskilda krav på vaccintillverkarna. Ingemar Persson på LMV sa under narkolepsipresskonferensen den 26 mars att myndigheten ansåg att massvaccineringen med Pandemrix var bra (27 min 30 sek). Samma typ av uttalande har flera gånger fällts av statsepidemiologen Annika Linde i radio och TV. Även när myndigheterna har misslyckats vill de varken erkänna eller se några särskilda behov av att bättra sig.


NewsVoice tillfrågade Linda Karlström som är redaktör för den vaccininformerande sajten Vaccin.me, vilka frågor hon ställer sig om LMV:s beteende och förekomsten av tenn och arsenik i vaccin.


Karlströms frågor:

1) Vad är det som säger att arsenik och tenn enbart skulle finnas i adjuvans och antigen? Varför analyserar de först inte hela vaccinsatsen och sedan varje enskild beståndsdel? Som jag förstår det har läkatren hittat de höga halterna av gifterna i adjuvansen, men vad är det som säger att han på ett korrekt sätt kunnat separera adjuvansen från resten av ingredienserna? Faktum kvarstår: KTH hittade höga halter av arsenik och tenn. Varför det?


2) Notera maxvärdena för arsenik och tungmetaller. Hur kan maxvärdena omfatta ett så brett spann? 5-20 ppm för tungmetaller totalt? Det är en milsvid skillnad på 5 ppm och 20 ppm. Det kan indikerar att de:
a) har svårt att mäta förekomsten på ett exakt sätt och
b) har garderat sig så att missar inte ska framstå som missar utan omfattas av det normala gränsvärdet.


3) Vacciner är innehållsosäkra produkter. Ingen vet exakt hur mycket av det ena och det andra en spruta innehåller, därför att vaccin inte är en homogen vätska. Det består av komponenter som är olika tunga som skiktar sig. Därför kan ingen vara säker på att en spruta är den andra lik, och därav uppstår så  kallade skadliga ”hot lots” som består av satser med helt galna proportioner eller kontaminerat innehåll.


4) I det material som LMV redovisat enligt offentlighetsprincipen saknas exakta redovisningar av testerna. När en vaccinkritiker andas avkrävs vetenskaplig forskning, men när vaccinkramare uttalar sig behöver dessa inte redovisa speciellt noggrant.


5) Varför slår inte alla ansvariga svenska myndigheter på rödljusen till dess att halterna av tungmetaller är utredda?

Vi kan vara säkra på att om det handlat om ett naturpreparat som innehållit rester av tenn och arsenik och dessutom gett narkolepsi hade de svenska myndigheterna krävt utredningar och åtal för de skyldiga samt via massmedia varnat svenska folket för alla naturpreparats otvivelaktiga farlighet. Det hade krävts lagändringar och omedelbara förbud.

 

 

Men nu var inte boven ett naturmedel utan ett vaccin. Då läggs locket på!

 

Vad håller våra myndigheter på med - försöker dom förgifta oss ????Källa:       newsvoiceANNONS
Av Anders Leander - 8 maj 2016 07:30Mark i Rysslands östra del, vildmarken som erbjuds till (besvikna)desillusionerade britter gratis - så länge de kan överleva arktisk kyla och karga Siberian landskapet under fem år.

 

 

 

 

 

De spretande tomterna, som är 2,5 tunnland i storlek, ligger i en enorm region som sträcker sig från polcirkeln till den kinesiska gränsen, där vintertemperaturer kan sjunka till -47 grader Celsius och befolkningstäthet för närvarande uppgår till tre personer per kvadratkilometer .

Men det är inte bara dåliga nyheter för äventyrliga hus-jägare. Fjärran Östern Ryssland är känt för sin fantastiska natur, med hundratals miles av böljande kullar, grässlätter och skyhöga bergskedjor . Känd som den mark där isen möter brand kan nybyggare som ser fram emot att vandra i de snötäckta sluttningar aktiva vulkaner eller koppla av i varma källor.

Somrarna är också lång och bekvämt varm, med 25 graders temperatur ger ett perfekt klimat i att utforska regionens dramatiska landskap.

 

 

 

Hem kära hem? Östra Ryssland skulle kunna ge en nystart för desillusionerade brittiska medborgare - GETTY

 


Hem kära hem? Östra Ryssland skulle kunna ge en nystart för desillusionerade brittiska medborgare

 

President Vladimir Putin har godkänt outs i ett försök att öka befolkningen och ekonomin i den stort sett outvecklade regionen i öst - och missnöjda brittiska medborgare tros vara särskilt eftertraktade.

Ryska Fjärran Östern utvecklingsminister Alexander Galushka sade att det redan har intresse i landet, med ett antal ansökningar har redan kommit in. Putin söker 300 personer att ta upp mark i ensligt område, som kunde erbjuda en nystart för dem som är besvikna med livet i Storbritannien.

 

 

 

Östra Ryssland är kallt på vintern, men har långa, varma somrar och ett fantastiskt landskap - GETTY EXPRESS

 


De hoppas på ett liv i lyx, men som inte behöver tillämpas. Presidenten betonade regionens "minimal infrastruktur", med en beskrivning av projektet denna veckan, men de som är villiga att göra 5000 mil långa resan österut kommer att belönas med en gratis fotbollsplan stora hemman där de kommer att uppmuntras att starta en gård eller företag.

Det finns dock en hake: brittiska folket måste pågå under fem år innan de kommer att ta full kontroll över sitt nya hem. I detta skede, fast de som har framgångsrikt ut i den hårda klimatet kommer att belönas med ryskt medborgarskap och makt att bo kvar i området eller att sälja sin egendom.

 

 

 

Fancy bär för grannar? Östra Ryssland exemplifierar vildmark bäst - GETTY

 

 

Rysslands Fjärran Östern erbjuder många möjligheter för spänningen asylsökande . GETTY

 

 

Någon har rätt att ansöka om upp till en hektar mark i Kamchatka, Primorye, Khabarovsk, Amur, Magadan och Sakhalin regioner, Republiken Sakha, eller judiska och Chukotka autonoma distrikt.

Brittiska nybyggare kommer också njuta av ovanliga fördelen av att leva i ett land med en populär politisk ledare. Med godkännande betyg för premiärminister David Cameron och Labour ledaren Jeremy Corbyn både på mindre än 35% i jämförelse med Putins 82% godkännande betyg.
 

Ryska Homestead Act föreslogs av Jurij Trutnev, presidentens sändebud till Fjärran Östern federala distriktet, i början av 2015.

Han såg projektet som ett sätt att "stärka tendensen människors migration till Fjärran Östern" och har överklagat till "någon som är villig att komma och bo i regionen så att de kunde starta ett eget företag inom jordbruk, skogsbruk, spel jakt eller någon annan verksamhet. "

Om nybyggarna kan sticka ut sådana oförsonliga förhållanden, dock återstår att se. Herr Trutnev verkade hoppfulla snarare än förväntans när han sade om projektet: ". Vi kommer att ge det ett försök"
Källa:    expressPresentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

54 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2 3
4
5 6 7 8
9
10
11 12
13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
<<< Maj 2016 >>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Blogkeen
Följ Anders Leander i MÖNSTERÅS med Bloglovin'

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder

Blandad Rock´n Roll


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se