Foto:  Melker Dahlstrand

 

 

TU genomför varje år en undersökning bland riksdagsledamöterna där de får ta ställning till tio påståenden som alla innebär en begränsning av tryck- och yttrandefriheten.


Några av resultaten av undersökningen:


* 71 procent av riksdagsledamöterna anser att poliser inte ska få läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.


* 51 procent av de tillfrågade anser att kända människor inte ska behöva bli fotograferade i privata sammanhang utan att de gett sitt tillstånd och att det bör införas en lag om skydd för privatlivet mot medierna.


* 49 procent av de tillfrågade tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål är ”löjligt låga” och därför bör höjas kraftigt.


* 22 procent av de tillfrågade tycker att det vore bra om det var förbjudet att publicera bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper.


”På den negativa sidan får konstateras att det alltjämt är förvånansvärt höga procenttal av riksdagsledamöterna som spontant svarar positivt på påståenden som i praktiken inskränker tryck- och yttrandefriheten.”
Källa:    dm