Anders Leander i MÖNSTERÅS

Alla inlägg den 4 april 2014

Av Anders Leander - 4 april 2014 15:15

KOM IHÅG - DOM VILL INTE HA DIG OCH DIN RÖST! DU ÄR RASIST ENLIGT DOM!

 

 

 

 

Det är många av oss som sitter och dunkar knytnäven i köksbordet, svär ve och förbannelse över de partierna som sitter inom (nu mera) åtta-klövern uppe i riksdagen i Stockholm.


Vi tycker att muslimska länder som Somalia, Pakistanier, Arab länder iran, irak m.fl länder. "Vad fan kommer ni till vårt land för och dessutom beter ni er som svin. Kräver än det ena än det andra, som vi svenskar aldrig skulle få av den svenska staten". 

 

"Ni stjäl, ni våldtar våra svenska kvinnor och tjejer misshandlar och dödar svenskar män och kvinnor för att vi är vita i skinnet". "Ni får lägre straff för ni har en idiotisk muslimsk idiologi, och för att ni kommer från ett land Långtbortistan". "Ni försöker att dravla på oss erat allah skit och att alla kvinnor skall ha nikab, burka, men det är inte vår tro".

 

"Vi skriker din satans blatte åke hem till ditt piss country kom inte här och snylta på vår välfärd". "Din förbannade muslimjävel ditt jävla allah skit vill vi pissa på, det passar inte in i vårt Sverige".

 

"Ni har även dessa förbannade moske´er där ni skriker som jävla grisar, vi vill inte ha detta allah skitet i Sverige". "Vi har vår tro på den svenska kyrkan där man gifter sig man och kvinna, döper sina barn och slutligen blir begravd när den dagen nalkas. Inga pedofil giftemål med små barn".

 

Detta är bara lite av allt elende som jag tagit upp här, vi ser hur vår välfärd rinner genom fingrarna på grund av våra så kallade folkvalda politiker i riksdagen. "Många säger jag ska fan i mej rösta på Sverigedemokraterna i nästa val 2014". Men kära svenskar, ni som tycker som texten här ovanför ni är inte ens välkommna hos Sverigedemokraterna. 

 

Dom vill inte ha er som medlemmar för ni tycker som texten ovanför. Sverigedemokraterna utesluter nu på löpande band människor som är medlemmar i Sverigedemokraterna som tycker som dig och mig. Folk som har har jobbat och lagt ner hur mycket tid som helst utan att få en endaste krona för jobbet eller ens ett tack. 

 

Ex. en fd. kollega till mig fick ett utslutnings ärende på sig för att han sammarbetade med mig (SvP) i kommunala frågor rörande vår kommun. Dom tyckte att vi SvP + SD inte skulle samarbeta och att han skulle utslutas vilket är helt absurt. För info. han slutade självmant senare.

 

Det Sverigedemokraterna lovade inför valet 2010 är inte alls den politik som dom nu för upp i riksdagen. Helt plötsligt vill dom ha invandrare i Sverige. Dom börjar forma sig efter den andra PK-eliten i riksdagen, nu handlar det om att få så mycket makt som möjligt för " De Fyras Gäng " sitta säker på sin stol i riksdagen. Mjölka ut så mycket pengar som möjligt av våra surt inbetalade skattepengar.

 

Däremot är vi i Svenskarnas Parti av den åsikten att vi skall stoppa invandringen helt, alla kriminella skall utvisas direkt, Alla jobb ska  först gå till svenskar, alla våra gamla som byggt upp vårt land, skall på äldre dar ha ett skönt och avslappnat liv där dom blir omskötta och ompysslade på bästa sätt.

 

Vi i Svenskarnas Parti säger att ni är mer än välkommna till vårt parti för att bli medlemmar och sympatisörer, ett parti som värnar om dig som svensk, vårt land vår kultur. 

För dig som vill veta mera om Svenskarnas Parti kan gå in på våran hemsida och läsa mera om oss.    http://www.svenskarnasparti.se/BRYT INTE DE BLÅGULA BANDEN BLI MEDLEM I SVENSKARNAS PARTI DU MED. VI ÄR ETT PARTI SOM KOMMER ATT VARA MED OM ATT STRIDA FÖR SVENSKENS RÄTTIGHETER OCH FÖR ETT DEMOKRATISKT LAND.


   

Av Anders Leander - 4 april 2014 15:00

Efter ett ”samarbete” mellan eXponerat, Fria Tider och Avpixlat har nu donationerna kommit upp till gränsen som var satt för att kunna åtala Thomas Mattsson på Expressen. Fria Tider uppger att beloppet på måndagen passerade en halv miljon kronor – som gått till Fria Tiders rättsfond.


 


Vidare uppger Fria Tider att det därmed står det klart att tidningen Expressens 42-årige chefredaktör Thomas Mattsson kommer att åtalas för förtal.

Totalt rör det sig om tusentals personer som har donerat mellan 5 kronor och 10 000 kronor, vilket blev totalt 511 000 kronor i insamlade medel. Den största delen består av många små eller mycket små donationer, ofta från ungdomar eller pensionärer.

Fria Tiders chefredaktör vill rikta ett varmt tack till alla som har donerat till insamlingen. eXponerat tackar också sina läsare för att ha hjälpt till så detta har kunnat bli genomförbart. Nu återstår det bara att få Mattsson fälld innan champagnen kan korkas upp.Källa & Länk:  Exponerat

Av Anders Leander - 4 april 2014 14:45

Decenniers propaganda för öppna gränser och nödvändigheten av att rätta sig efter diktat från EU verkar inte ha gjort något större intryck.

Tre fjärdedelar av danskarna, 75 procent, och nästan två tredjedelar av svenskarna, 64 procent, instämmer helt eller delvis i att länderna själva ska bestämma vilka som ska få bosätta sig i Danmark respektive Sverige.

Det framgår av en opinionsundersökning bland 1 033 slumpvis utvalda danskar och 1 046 svenskar, som opinionsinstitutet Sentio har gjort för Dispatch International. Mätningen gjordes i mars 2014.

Bara 7 procent av de tillfrågade danskarna och 10 procent av svenskarna är oeniga eller helt oeniga. Helt oeniga är bara 1 procent av danskarna och 4 procent av svenskarna.


Det kan tyda på att de senaste decenniernas intensiva propaganda från regeringarna, majoriteten av pressen och största delen av ”experterna”, om behovet av att acceptera öppna gränser och att på det hela taget rätta sig efter globaliseringen och direktiv från Bryssel, inte riktigt slagit rot hos de två ländernas befolkningar.

Det är också intressant att jämföra andelen helt oeniga med andelen första och andra generationens invandrare från tredje världen. Deras andel av den totala befolkningen är i bägge länderna betydligt större än 1 respektive 4 procent. Man kunde kanske ha förväntat sig att de flesta invandare och deras barn skulle svara nej på frågan om de två länderna själva ska bestämma över invandringen, men Sentios mätning tyder inte på att så är fallet.


De exakta talen för Danmark och Sverige framgår av nedanstående grafer:

Danmark ska själv bestämma vilka som ska få bosätta sig i landet/Sverige ska själv bestämma vilka som ska få bosätta sig i landet

sveuval sveuval2
Tittar man på fördelningen mellan män och kvinnor är det uppenbart att det för Danmarks vidkommande inte är någon större skillnad på mäns och kvinnors åsikter. 77 procent av männen och 75 procent av kvinnorna instämmer helt eller delvis i att Danmark själv ska bestämma. 8 procent av männen och 7 procent av kvinnorna är oeniga eller helt oeniga.

För Sveriges del visar opinionsundersökningen på större skillnader: 68 procent av männen och 59 procent av kvinnorna instämmer helt eller delvis i att Sverige själv ska bestämma vilka som ska få komma till landet. Helt eniga är 37 procent av männen, men bara 30 procent av kvinnorna.

Tittar man på dem som är oeniga eller helt oeniga, försvinner könsskillnaden i Sverige. ”Helt oeniga” är bara 4 procent av båda könen och ”oeniga” är 6 procent av såväl männen som kvinnorna.


I ljuset av det faktum att EU verkar få ett ökande inflytande på den faktiska invandringen till medlemsländerna, bland annat som ett resultat av Unionens öppna gränser och fria rörlighet för människor, har Sentio också frågat hur många som anser att EU ska bestämma vilka som ska få bosätta sig i Danmark respektive Sverige.

Det tycker nästan ingen. Bara 6 procent av danskarna och 9 procent av svenskarna vill överlåta denna fråga till EU. Bara mikroskopiska 2 procent i de båda länderna är ”helt eniga” med att EU ska bestämma över invandringen, medan 4 procent av de tillfrågade danska och 7 procent av de svenska är ”eniga”.

EUs inflytande på invandringen har blivit en het fråga i Danmark sedan EG-domstolen avkunnade den så kallade Metock-domen 25 juli 2008. Den handlade om fyra EU-medborgare som tillfälligt arbetade i Irland, men inte hade irländska medborgarskap. De fyra ansökte om familjeåterföring med sina fyra afrikanska fruar – varav den ena bar namnet Metock. Begäran avslogs av de irländska myndigheterna, med hänvisning till att de äkta makarna inte tidigare haft laglig rätt att uppehålla sig inom EU. Irländarnas beslut revs dock upp av EG-domstolen.

Avgörandet fick konsekvenser för tio andra medlemsländer, däribland Danmark, Finland, Holland, Storbritannien och Tyskland, som tidigare hade krävt att personer från tredje land skulle haft lagliga uppehållstillstånd i EU för att få familjesammanföring med EU-invånare. Domen påverkade inte Sverige som redan infört sådana regler som EG-domstolen krävde.

EG-domstolens avgörande orsakade våldsamma protester i Danmark. Till exempel kallade professorn i EU-rätt, Hjalte Rasmussen, Metock-domen ett brott mot den danska grundlagen.


Sentios undersökning visar att det i såväl Danmark som Sverige finns ett massivt motstånd mot att överlämna beslutanderätten över invandringen till Bryssel: Nästan hälften av danskarna, 49 procent, är ”helt oeniga” och 28 procent ”oeniga” – alltså totalt 77 procent. Motsvarande tal för Sverige är 42 procent helt oeniga och 24 procent oeniga – totalt 66 procent.

Återigen ser vi ingen särskild könsskillnad i Danmark, medan 45 procent av de svenska männen är helt oeniga mot bara 39 procent av kvinnorna. Ändå säger totalt 64 procent av de svenska kvinnorna att de är oeniga eller helt oeniga.


Resultaten tyder på att det parti som inför EU-valet 25 maj satsar på den nationella rätten att själv få bestämma över sin invandringspolitik, kan få en röstmagnet.

I Sverige skulle ett sådant parti utan tvekan bli fördömt som rasistiskt eller rentav nazistiskt. Å andra sidan skulle det ligga i linje med vad den stora majoriteten svenska väljare tycker.Källa & Länk:  Dispatch International


Av Anders Leander - 4 april 2014 14:15

Den 31 december 2013 var marknadsvärdet på den svenska guld- och valutareserven 356,0 miljarder kronor. Precis som många andra centralbanker äger den Svenska Riksbanken guld.

 Riksbanken har ingått ett avtal med ett antal andra centralbanker, Central Bank Gold Agreement som begränsar hur mycket guld centralbankerna får sälja varje år. 


I Centralbanken i England ligger guldet snyggt och prydligt uppradat på hyllor


Den 31 december 2013 ägde den svenska Riksbanken 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var vid samma tidpunkt 31,4 miljarder kronor. Guldet förvaras hos central­bankerna i Storbritannien, Kanada, USA, Schweiz samt hos Svenska Riksbanken.

Riksbankens guldreserv uppgår idag till ca 45 miljarder SEK i värde och utgjorde i höstas drygt 15% av centralbankens tillgångar.

Med andra ord ska Riksbanken ska föra över 73 miljarder SEK till statskassan och alltså stärka staten och alliansregeringens ekonomiska ställning. Man kan se detta som en utdelning från Riksbankens överskott. 

 

Eller som en ren konfiskatorisk stöld från svenska folket i all sin tysthet och osynlighet.

Själva valutarisken i Riksbankens valutareserv ska också överföras till Riksgälden, vilket i princip innebär att valutareserven avskaffas och med det även guldreserven.

Guld- och valutareserven ska minskas till 115 miljarder SEK, vilket kan sättas i proportion till en guldresev på ca 47 miljarder och som i höstas utgjorde 15% av valutareserven.

Om inte guldreserven säljs av kraftigt skulle guldreservens andel av guld- och valutareserven stiga till ca 40% vilket givet Riksbankens traditionellt svaga hållning till guld kan anses som mycket osannolikt. 

 

Rimligtvis kommer man istället sälja av åtminstone 2/3 av den svenska guldreserven i en ytterligare stöld från svenska folket.

 

I princip ska en stor del av guldreserven dumpas på kort tid. Man kan då ställa sig frågan varför statkassan och alliansregeringen ska förstärka statskassan med 73 miljarder SEK inför ett valår. 

 

Det framstår som ett försök att kraftigt bättra på finansiera och det ekonomiska utrymmet för att sjösätta ett massivt valfläsk 2014. 

Det är också bara att konstatera att förslaget att dumpa guldreserven kommer väldigt lägligt när önskemål utomlands om revideringar av centralbankernas guldreserver nu höjs efter att Tyskland börjar ta hem sin guldreserv, utspritt på en tidsperiod som antyder att guldet i själva verket inte finns.
När den svenska "guldreserven" väl är såld så går det inte heller att revidera dess fysiska existens.

 

 

Av Anders Leander - 4 april 2014 10:30

FALUN Här är filmen som skakar Röda korset i Falun – där en medarbetare uttrycker åsikter som man anser vara olämpliga.

 

Nu har personen lämnat sina uppdrag.

 

– De här aktiva åsikterna är inte förenliga med vår värdegrund, säger Marcuz Haile på Röda korset.


 
 

Händelsen inträffade förra veckan – och har fått Röda korset att reagera starkt.

Daban Ibrahim hade varit i kontakt med Röda korset, och gick in i deras lokal i Falun för han ville att någon skulle lyssna på hans historia. Då hamnade han i en diskussion med en Röda korset-medarbetare om invandring. Han filmade en del av diskussionen och lade ut på nätet.


Där hörs medarbetaren bland annat säga: "Jag tycker att vi ska hjälpa er där ni är."

 

Daban frågar: "Inte här i Sverige?"

 

Medarbetaren: "Nej."

 

Senare säger medarbetaren: "Men jag menar, arbetslösheten blir ju inte mindre ju fler ungdomar vi tar in. Förstår du det? Det är ju ingen lösning för oss, när vi har sådan hög ungdomsarbetslöshet själva."

Daban frågar: "Så vad tycker du?"

 

Medarbetaren: "Jag tycker att vi ska hjälpa våra egna ungdomar i första hand."

 

– Jag blev ledsen, säger Daban Ibrahim om diskussionen till DT.

Filmen väckte också starka känslor hos Röda korset. På tisdagen kom två personer från den centrala organisationen till Falun för att reda ut vad som hade hänt. Man satt i möte med den lokala kretsen, medarbetaren och Daban. Klart är att medarbetaren sagt upp alla uppdrag i organisationen, och nästa vecka väntas styrelsen fatta det formella beslutet.


– De här aktiva åsikterna är inte förenliga med vår värdegrund, säger Marcuz Haile, som bland annat är projektledare för Röda korsets interna arbete med värdegrundsfrågor.

– Vad som leder fram till situationen är lite ord mot ord. Men det vi hör på filmen är tillräckligt. Det finns inget att försvara, det är inte okej. Jag är skitledsen för det som hände.


Vad är det i filmen som inte är förenligt med Röda Korsets värdegrund?


– Man kan tolka det som sker på olika sätt. Det jag personligen blir irriterad på är uppdelningen mellan "vi och dom", säger han.


Nu hoppas man kunna inleda ett samarbete med Daban lokalt – och att centralorganisationen kan få använda sig av hans film internt.


– Jag tappar inte hoppet bara för att någon har sagt så här, säger Daban Ibrahim.


– Vi ber om ursäkt å Röda korsets vägnar, men samtidigt: det här är inte Röda korset, säger Marcuz Haile när DT deltar i deras möte med honom.


Kvinnan har ju rätt i det hon säger! Man blir aldrig klok på dessa PK-dårar som härjar i vårt samhälle.Källa & Länk:  dt.se


Presentation


Anders Leander i Mönsterås

INFO OM BLOGGEN

Detta är en Nationalistisk blogg och inget annat, oavsett vad tidningar och media skriver "en blogg som återskapar artiklar som media och tidningar inte vill att du ska läsa"
scriptkoder.com

Translate blogg

Här kan du fråga mig

63 besvarade frågor

Skicka ett email till mig!

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11
12
13
14
15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
27
28 29
30
<<< April 2014 >>>

Sök på Google

Läsvärda Bloggar

Kommentera eller fråga mig!

Skriv gärna på kommentarsfältet eller ställ en fråga till mig...
scriptkoder.com

Sök i bloggen

Inlägg

Arkiv

Länkar

RSS

Gästbok

MediaCreeper

MediaCreeper

Creeper

Creeper

Bidrag till bloggen

Alla bidrag är välkommna, stora som små, så att bloggen kan hållas igång!

Swisha till:  0730708892

SWEXIT

           SVERIGE UT UR EU 

Vesselfinder

Blandad Rock´n Roll


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se